CAFR a aprobat regulamentul examenului de competenta profesionala a auditorilor financiari

In Monitorul Oficial nr. 681 din 2 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea nr. 19/2012 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala.

 

Potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, examenul de competenta profesionala se organizeaza de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, prin Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari.

Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, Camera va organiza examenul de competenta profesionala pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile care le revin in calitate de stagiari.

La examen se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane:

 • stagiarii care au finalizat perioada de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera;
 • stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen, si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera si se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului.

In vederea inscrierii la examen, candidatii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67–69, urmatoarele acte:

a) pentru stagiarii care se inscriu prima data la examenul de competenta profesionala:

 • cererea-model – afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro;
 • declaratia indrumatorului de stagiu prin care se atesta capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen – afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro. In cazul in care stagiarul a avut mai mult de un indrumator pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii ale tuturor indrumatorilor de stagiu;
 • dovada achitarii taxei pentru examenul de competenta profesionala;
 • copie de pe cartea de identitate;
 • 4 fotografii tip 2/3;

b) pentru stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului:

 • cererea-model – afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro;
 • dovada achitarii taxei pentru examenul de competenta profesionala;
 • copie de pe cartea de identitate;
 • 4 fotografii tip 2/3.

Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari va elibera in momentul inscrierii legitimatia de acces la examen.

Consiliul Camerei va desemna cu cel putin 30 de zile inaintea datei fixate pentru desfasurarea examenului comisiile implicate in organizarea examenului:

 • comisia de examinare,
 • comisia de elaborare a subiectelor,
 • comisia de corectare a lucrarilor si
 • comisia de solutionare a contestatiilor.

Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa in acest sens declaratii pe propria raspundere.

Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie Consiliului Camerei, in vederea inlocuirii sale.

Membrii comisiei de examinare nu pot face parte din celelalte comisii.

Membrii comisiei de elaborare a subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de solutionare a contestatiilor.

Calitatea de membru al comisiei de corectare a lucrarilor este incompatibila cu cea de membru al comisiei de solutionare a contestatiilor.

Cazurile de incompatibilitate prevazute anterior sunt de stricta interpretare.

Atributiile si structura comisiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Camerei.

Examenul de competenta profesionala se organizeaza semestrial.

Examenul va consta in sustinerea de probe scrise, din domeniile prevazute la art. 34 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, dupa cum urmeaza:

a) prima proba consta in verificarea cunostintelor teoretice prin sustinerea unei probe scrise, la materiile prevazute la art. 34 lit. a)–j) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011;

b) a doua proba consta in sustinerea unui test-grila ce cuprinde 120 de intrebari din materiile prevazute la art. 34 lit. k) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011;

c) a treia proba consta in rezolvarea unor cazuri practice pe baza cunostintelor teoretice ale candidatilor, din materiile prevazute la art. 34 lit. a)–j) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011.

Subiectele pentru examenul de competenta profesionala sunt stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, desemnata de catre Consiliul Camerei.
Verificarea tezelor candidatilor la examen se va face de catre o comisie de corectare, desemnata de catre Consiliul Camerei.

Nota de promovare a fiecarei probe este minimum 6,00. Pentru promovarea examenului, media celor 3 probe trebuie sa fie minimum nota 7,00.

Comisia de corectare va intocmi cataloagele cu rezultatele obtinute pentru fiecare teza de examen.

Rezultatele examenului se valideaza de comisia de examinare si se publica pe site-ul propriu.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close