CSM a aprobat regulamentul concursului de numire in functie a inspectorilor judiciari

CSM a aprobat Regulamentul aplicabil desfasurarii concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari din randul judecatorilor si procurorilor ce au o vechime in munca de peste 8 ani.

In Monitorul Oficial nr. 682 din 2 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliul Superior al Magistraturii Plenul nr. 801/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari.

 

Inspectia Judiciara este o structura cu personalitate juridica in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul in municipiul Bucuresti.

Inspectorii din cadrul Inspectiei Judiciare sunt numiti in functie de catre inspectorul-sef, in urma unui concurs organizat in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.

Concursul pentru numirea in functia de inspector judiciar se organizeaza, ori de cate ori este necesar, de catre Inspectia Judiciara.

Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar se anunta cu cel putin 3 luni inaintea primei probe de concurs.

Concursul se organizeaza cu cel putin 3 luni inainte de data expirarii mandatului de inspector judiciar.

Data, locul, tematica si bibliografia concursului se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea inspectorului-sef, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se afiseaza pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.

Concursul consta in sustinerea urmatoarelor probe:

a) proba scrisa;
b) interviu.

Pot participa la concurs judecatorii si procurorii care au o vechime de cel putin 8 ani in magistratura, care au cel putin grad de tribunal sau de parchet de pe langa tribunal si care au avut calificativul „foarte bine“ la ultima evaluare.

Judecatorii si procurorii isi depun candidaturile in termen de 15 zile de la publicarea datei concursului, la Inspectia Judiciara.

Candidaturile vor fi insotite de urmatoarele documente:

a) curriculum vitae;
b) 10 lucrari intocmite de catre candidat, hotarari judecatoresti cu obiect diferit sau, dupa caz, acte intocmite de procurori, inclusiv hotarari judecatoresti desfiintate sau casate ori acte ale procurorului infirmate. Lucrarile depuse vor fi reprezentative pentru activitatea profesionala desfasurata in ultimii 3 ani.

De asemenea, pot fi depuse lucrari de specialitate intocmite sau articole publicate, precum si orice alte inscrisuri pe care candidatul le considera relevante.

Organizarea si desfasurarea concursului

Procedura de selectie a candidatilor la functia de inspector judiciar are loc pe baza unui concurs constand intr-o proba scrisa si un interviu.

In termen de 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidatii care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare.

Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii, in termen de 24 de ore de la publicare. Contestatiile se depun la Inspectia Judiciara si se solutioneaza de catre sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Dupa pronuntarea hotararii sectiei Consiliului Superior al Magistraturii, se intocmeste lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs, lista care se aduce la cunostinta publica.

In termen de doua zile de la afisarea listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs, comisia de examinare va solicita Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind traseul profesional al candidatului.

La intocmirea documentatiei corespunzatoare vor fi avute in vedere aspectele personale si de cariera profesionala ale magistratului.

Testarea scrisa are loc pe baza unor subiecte de tip sinteza, care vor urmari verificarea cunostintelor privind legile, regulamentele si orice alte reglementari in materia organizarii si functionarii instantelor, a parchetelor si a Inspectiei Judiciare, precum si a celor privind dispozitiile Codului de procedura penala sau ale Codului de procedura civila, in functie de specializarea judecatorului sau a procurorului candidat.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close