Acte publicate in Monitorul Oficial 692-694 din 9 octombrie 2012

Monitorul Oficial 692/2012, Partea I

 • HG 951/2012 privind aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Institutul de Credit pentru Reconstructie — Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la Frankfurt pe Main la 10 noiembrie 2011 si la 24 februarie 2012, precum si la Bucuresti la 23 decembrie 2011, la Contractul de imprumut dintre Romania si Institutul de Credit pentru Reconstructie — Germania, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2004 si, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, in scopul finantarii programului de creditare pentru intreprinderi mici si mijlocii — proiectul „Promovarea intreprinderilor mici si mijlocii” (etapa a 3-a), si, respectiv, la Acordul de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutat), si Institutul de Credit pentru Reconstructie — Frankfurt pe Main (KfW) (Imprumutator) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucuresti la 31 iulie 2008 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finantarea proiectului „Promovarea intreprinderilor mici si mijlocii (etapa a 4-a)”.
 • Ordinul 298/2012 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare privind concursul public de oferta — Runda nr. 79/2012.
 • Ordinul 24/2012 al Inspectiei Judiciare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare.

Monitorul Oficial 693/2012, Partea I

 • HG 943/2012 privind aprobarea stemei comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud;
 • HG 952/2012 privind aprobarea stemei comunei Vitomiresti, judetul Olt.
 • Ordinul 224/2012 al ministrului delegat pentru administratie privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializata si a programelor de perfectionare organizate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, precum si pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala;
 • Ordinul 225/2012 al ministrului delegat pentru administratie privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializata si a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici si de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, in asociere cu alti furnizori de formare infiintati potrivit legii;
 • Ordinul 2.028/2012 al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitara;
 • Ordinul 5.891/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru modificarea Metodologiei de monitorizare speciala a Universitatii „Apollonia” din Iasi, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.633/2010.
 • Ordinul 17/2012 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 21/2008.

Monitorul Oficial 694/2012, Partea I

 • Legea 164/2012 privind transmiterea unor suprafete de teren de 645 mp, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” — Institutul de CercetareDezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor — Palas, judetul Constanta, in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. a obiectivului de investitii „Varianta de ocolire a municipiului Constanta”;
 • Decretul 619/2012 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafete de teren de 645 mp, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” — Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor — Palas, judetul Constanta, in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. a obiectivului de investitii „Varianta de ocolire a municipiului Constanta”.
 • Hotararea 37/2012 a Camerei Deputatilor privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor.
 • Decizia 488/2012 a Primului-Ministru pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 476/2012 privind constituirea Comitetului interministerial pentru rezolvarea problemelor referitoare la suprafetele de teren afectate de calamitati naturale in anul agricol 2008—2009;
 • Decizia 489/2012 a Primului-Ministru privind exercitarea atributiilor presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu.
 • Ordinul 1.811/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind retragerea desemnarii si notificarii la Comisia Europeana a Societatii Comerciale SRAC CERT SERV — S.R.L. pentru realizarea unor functii specific pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii si privind modificarea Listei organismelor notificate in domeniul produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.865/2011.
 • Regulamentul 13/2012 a Bancii Nationale a Romaniei pentru abrogarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2012 privind procedura de solutionare a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata aplicata de Banca Nationala a Romaniei.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close