Acte publicate in Monitorul Oficial 706-707 din 16 octombrie 2012

Monitorul Oficial 706/2012, Partea I

 • OUG 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor;
 • OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale.
 • Ordinul 1.182/1.293/1.805/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprimministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Hidroserv” Ramnicu Valcea — S.A., filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • Ordinul 1.330/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 si 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei;
 • Ordinul 1.339/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
 • Ordinul 1.522/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea de tarife pentru activitati specifice efectuate de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara — CENAFER;
 • Ordinul 3.202/2012 al ministrului mediului si padurilor privind aprobarea Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota.
 • Ordinul 20/2012 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru completarea Normelor privind autorizarea si functionarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012.

Monitorul Oficial 706/2012, Partea I

 • Legea 173/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare privind dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2011
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare privind dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state
 • Decretul 636/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare privind dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2011
 • Legea 174/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobandirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2011 4
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state
 • Decretul 637/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobandirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de catre misiunile diplomatice ale celor doua state, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2011
 • Hotararea 38/2012 a Camerei Deputatilor privind constatarea incetarii unui mandat de deputat
 • HG 974/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • HG 985/2012 pentru modificarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederiloranexei VI „Reguli privind prevenirea poluarii atmosferei de catre nave” la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.105/2007
 • HG 986/2012 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului flate in administrarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale
 • Decizia 494/2012 a Primului-Ministru privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret de catre domnul Sandulache Stefan-Cristian
 • Decizia 495/2012 a Primului-Ministru privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret de catre domnul Sandulescu Danut
 • Decizia 679/2012 a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercitarea functiei sau in legatura cu aceasta
 • Ordinul 1.529/2012 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”
 • Ordinul 5.973/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul Teoretic „Phoenix” din municipiul Bucuresti
 • Circulara 31/2012 a Bancii Nationale a Romanieiprivind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 septembrie—23 octombrie 2012
 • Rectificari

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close