Acte publicate in Monitorul Oficial 708-710 din 17 octombrie 2012

Monitorul Oficial 708/2012, Partea I

 • Hotararea 39/2012 a Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2012;
 • Hotararea 40/2012 a Hotararea privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societatii Romane de Televiziune;
 • Hotararea 41/2012 a Hotararea privind revocarea domnului Buzoianu Constantin din functia de membru si presedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
 • HG 993/2012 privind rechemarea unui consul general;
 • HG 994/2012 privind rechemarea si numirea unui consul general
 • HG 995/2012 privind rechemarea unui consul general;
 • HG 996/2012 privind numirea unui consul general.
 • Decizia 496/2012 a Primului-Ministru privind desemnarea domnului Vasile Cepoi, consilier de stat in cadrul Cancelariei PrimuluiMinistru, in calitate de coordonator al activitatii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.
 • Ordinul 1.389/1.319/2.076/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Electrocentrale” Galati — S.A. — filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • Ordinul 5.755/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea planurilor-cadru pentru invatamantul primar, ciclul achizitiilor fundamentale — clasa pregatitoare, invatamant special.

Monitorul Oficial 709/2012, Partea I

 • HG 987/2012 privind inscrierea unor bunuri in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor.
 • Ordinul 3.583/2012 al ministrului mediului si padurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea infiintarii Consiliului National de Vanatoare;
 • Ordinul 5.929/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita Reformata „Intre Lacuri” din municipiul Cluj-Napoca.
 • Decizia Curtii Europene a Drepturilor Omului cu privire la Cererea nr. 57.265/08 introdusa de Dumitru Daniel Dumitru si altii impotriva Romaniei.

Monitorul Oficial 710/2012, Partea I

 • HG 980/2012 pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 martie 2012 si la Paris la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantarii proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din Romania, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006;
 • HG 990/2012 privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Academia de Administrare Publica de pe langa Presedintele Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, semnat la Chisinau la 2 aprilie 2012;
 • Acord de cooperare intre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Academia de Administrare Publica de pe langa Presedintele Republicii Moldova privind coooperarea in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici;
 • HG 998/2012 privind completarea Hotararii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile si a Hotararii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor.
 • Ordinul 37/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 42/2011;
 • Ordinul 243/2012 al ministrului delegat pentru administratie pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numarului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfasurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2012, precum si a modalitatilor privind plata taxei de participare la program;
 • Ordinul 1.520/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile;
 • Ordinul 2.455/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de caramida, astazi hala, din Str. Calarasilor f.n. (fosta str. Traian Lalescu nr. 36, incinta Societatii Comerciale TMK — S.A.), municipiul Resita, judetul Caras-Severin;
 • Ordinul 2.456/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa” din str. Hagi Moscu Maria nr. 28—30, sectorul 1, municipiul Bucuresti;
 • Ordinul 2.457/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Uzinele Timpuri Noi, birouri — fostul Centru de calcul, din Splaiul Unirii nr. 165, sectorul 3, municipiul Bucuresti;
 • Ordinul 2.458/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Corbeanu” din str. Decebal nr. 4, municipiul Curtea de Arges, judetul Arges;
 • Ordinul 2.462/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa” din bd. Regina Maria nr. 12, sectorul 4, municipiul Bucuresti;
 • Ordinul 2.669/2012 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului — conditii generale pentru proiectele de tip grant si strategic pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”;
 • Ordinul 2.670/2012 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului — conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115 „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close