Legea piatei de capital a fost modificata

In Monitorul Oficial nr. 704 din 15 octombrie 2012 a fost publicata Legea nr. 167/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital prin care se stabileste ca SSIF functioneaza numai in baza autorizatiei CNVM si presteaza cu titlu profesional, in limita autorizatiei acordate.

 

Societatile de servicii de investitii financiare, denumite in continuare SSIF, sunt persoane juridice romane, constituite sub forma unor societati pe actiuni, emitente de actiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SSIF functioneaza numai in baza autorizatiei CNVM si presteaza cu titlu profesional, in limita autorizatiei acordate, serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe prevazute la art. 5 si alte activitati care, potrivit reglementarilor ce vor fi emise de CNVM sau potrivit dispozitiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pot fi desfasurate de SSIF.

Activitatile care, potrivit reglementarilor ce vor fi emise de CNVM sau potrivit dispozitiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt supuse unor autorizari, aprobari sau avize pot fi desfasurate de SSIF numai dupa obtinerea acestor autorizari.

CNVM supravegheaza SSIF numai cu privire la obiectul de activitate autorizat de catre aceasta.

O piata reglementata este un sistem pentru tranzactionarea instrumentelor financiare, astfel cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, si a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, definite potrivit prevederilor H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru licitatiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera realizate in conformitate cu legislatia europeana in vigoare si care:

a) functioneaza regulat;

b) este caracterizata de faptul ca reglementarile emise si supuse aprobarii CNVM definesc conditiile de functionare, de acces pe piata, conditiile de admitere la tranzactionare a unui instrument financiar si a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera;

c) respecta cerintele de raportare si transparenta in vederea asigurarii protectiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum si reglementarile emise de CNVM, potrivit legislatiei europene.

Abuzul pe piata

Prevederile prezentului titlu se vor aplica oricarui instrument financiar, precum si certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru ori pentru care a fost inregistrata o cerere de admitere la tranzactionare, indiferent daca tranzactia a avut loc sau nu in cadrul respectivei piete reglementate, precum si licitatiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de sera realizate in conformitate cu legislatia europeana in vigoare.

Interdictiile si dispozitiile prevazute in prezentul titlu se vor aplica:

a) operatiunilor derulate in Romania sau in strainatate cu instrumente financiare si certificate de emisii de gaze cu efect de sera care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata situata sau operand in Romania ori pentru care exista o cerere de admitere la tranzactionare pe respectiva piata;

b) operatiunilor derulate in Romania cu instrumente financiare si certificate de emisii de gaze cu efect de sera care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru ori pentru care exista o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close