Acte publicate in Monitorul Oficial 718-719 din 23 octombrie 2012

Monitorul Oficial 718/2012, Partea I

 • Decizia 752/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
 • Decizia 753/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 11 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal;
 • Decizia 754/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
 • Decizia 761/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
 • HG 988/2012 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 527/1992 de reorganizare a unor institutii publice subordonate Ministerului Culturii si Patrimoniului National si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National;
 • HG 1.002/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
 • HG 1.004/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 • Ordinul M.123/2012 al ministrului apararii nationale pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind repartizarea, inchirierea si folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din administrarea Ministerului Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.84/2009;
 • Ordinul 5.956/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind infiintarea Centrului Judetean de Excelenta Bacau;
 • Ordinul 5.958/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind infiintarea Centrului Judetean de Excelenta Satu Mare;
 • Ordinul 6.018/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind infiintarea Centrului Judetean de Excelenta Olt.

Monitorul Oficial 718/2012, Partea I

 • Hotararea 42/2012 a Parlamentului Romaniei privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, cu nominalizarea functiilor;
 • Hotararea 43/2012 a Parlamentului Romaniei privind numirea unui membru cu functia de presedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
 • Hotararea 3/2012 a Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului.
 • Decizia 762/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si pentru modificarea unor acte normative;
 • Decizia 764/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului;
 • Decizia 803/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii.
 • HG 1.007/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 65/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.
 • Ordinul M.121/2012 al ministrului apararii nationale pentru completarea si abrogarea unor ordine ale ministrului apararii nationale privind delegarea catre secretarii de stat a competentei indeplinirii unor atributii aflate in responsabilitatea ministrului apararii nationale;
 • Ordinul 420/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizarii in activitatea de control, si a modelului si continutului formularului tipizat cu regim special al autorizatiei emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor persoanelor fizice si juridice ce efectueaza operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase.
 • Rectificari.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close