Acte publicate in Monitorul Oficial 720-723 din 24 octombrie 2012

Monitorul Oficial 720/2012, Partea I

 • HG 1.001/2012 pentru modificarea anexelor nr. II/3 si II/4 la Hotararea Guvernului nr. 903/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabila, precum si a anexei nr. II/16 la Hotararea Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabila;
 • HG 1.003/2012 pentru aprobarea listei cuprinzand 4 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.”— S.A., in calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora.
 • Ordinul 3.278/C/2012 al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti;
 • Regulamentul 2/2012 al Comisiei de concurs pentru recrutarea inaltilor functionari publici pentru modificarea Regulamentului Comisiei de concurs pentru recrutarea inaltilor functionari publici nr. 1/2008 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici.

Monitorul Oficial 721/2012, Partea I

 • Decizia 758/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 si art. 45 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • Decizia 760/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor articolului unic alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII „Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;
 • Decizia 802/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII „Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;
 • Decizia 812/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, precum si a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.
 • Ordinul 3.372/C/2012 al ministrului justitiei privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Monitorul Oficial 722/2012, Partea I

 • Decizia 756/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, in ansamblul sau, si ale art. 1 alin. (1) din aceeasi lege, in special.
 • HG 983/2012 privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 iulie 2012 si la 26 septembrie 2012 si la Bruxelles la 25 septembrie 2012, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere in agricultura, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005.
 • Ordinul 6.000/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din state terte UE in invatamantul de stat si particular acreditat din Romania.
 • Comunicatul 3/2012 al Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Monitorul Oficial 723/2012, Partea I

 • Decizia 759/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 9 alin. (6) si art. 30 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.
 • HG 1.012/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si atributiile si finantarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
 • HG 1.013/2012 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Justitiei — Tribunalul Mehedinti in administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul National al Magistraturii si Scoala Nationala de Grefieri;
 • HG 1.020/2012 privind incetarea, prin acordul partilor, a exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de prefect al judetului Alba de catre domnul Simedru DanCoriolan;
 • HG 1.023/2012 privind incetarea, prin acordul partilor, a exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de prefect al judetului Mures de catre domnul Fratean Petru-Alexandru;
 • HG 1.024/2012 privind incetarea, prin acordul partilor, a exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de subprefect al judetului Mures de catre domnul Butiulca Manuel-Augustin;
 • HG 1.025/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Mures de catre doamna Koss Gabriela;
 • HG 1.026/2012 privind incetarea, prin acordul partilor, a exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de subprefect al judetului Arges de catre domnul Marin Gheorghe;
 • HG 1.027/2012 privind incetarea, prin acordul partilor, a exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de subprefect al judetului Olt de catre domnul Delureanu Virgil.
 • Ordinul 1.542/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2012 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV.
 • Decizia 192/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind remuneratia datorata de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice si alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectiva.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close