Acte publicate in Monitorul Oficial 728-731 din 29 octombrie 2012

Monitorul Oficial 728/2012, Partea I

 • Decizia 14/2012 a Senatului privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 30 octombrie—2 noiembrie 2012.
 • HG 1.017/2012 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4, convenit intre Guvernul Romaniei, Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 25 aprilie 2012 si la Bucuresti la 8 mai 2012 si la 11 mai 2012, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educationale in Bucuresti, semnat la Bucuresti la 1 octombrie 2003 si la Luxemburg la 7 octombrie 2003
 • HG 1.034/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Alba de catre domnul Cozuc Flaviu-Mircea.
 • Decizia 500/2012 a Primului-Ministru privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Caramitru Stelian din functia publica de secretar general in cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 501/2012 a Primului-Ministru privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor de catre domnul Ovidiu Airimitoaie;
 • Decizia 502/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea domnului Sorin Vintila Mester din functia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989;
 • Decizia 503/2012 a Primului-Ministru privind transferul, in interesul serviciului, al domnului Vegh Alexandru din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de executie vacanta de consilier superior in cadrul Ministerului Finantelor Publice — Agentia Nationala de Administrare Fiscala — Directia Generala a Finantelor Publice Salaj.
 • Hotararea 164/2012 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari pentru aprobarea Normei privind asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata (NI-ASR-07-III/0).

Monitorul Oficial 729/2012, Partea I

 • HG 790/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale PISCICOLA — S.A. Calarasi;
 • HG 1.000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;
 • HG 1.005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu;
 • HG 1.018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Calarasi si in administrarea Consiliului Judetean Calarasi, precum si privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • HG 1.033/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Conducta de interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi—Ungheni”.
 • Ordinul 633/2012 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea structurii informatiilor inscrise pe cardul national de asigurari sociale de sanatate.

Monitorul Oficial 730/2012, Partea I

 • OUG 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 731/2012, Partea I

 • Hotararea 26/2012 a Curtii Constitutionale pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale;
 • Hotararea 27/2012 a Curtii Constitutionale pentru aprobarea Regulamentului privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate.
 • OUG 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012;
 • HG 968/2012 privind trecerea unei constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Unitatea Militara 0663 Dragasani, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluarii si schimbarii denumirii unitatii de administrare;
 • HG 1.035/2012 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura.
 • Ordinul 1.038/1.395/2012 al ministrului sanatatii, interimar, si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalitatii de transmitere si raportare a executiei bugetului de venituri si cheltuieli in vederea monitorizarii cheltuielilor spitalelor publice;
 • Ordinul 2.478/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „A”, a imobilului „Edificiul cu contraforturi”, situat in situl arheologic medieval „Orasul de Floci” din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, judetul Ialomita;
 • Ordinul 2.479/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „A”, a imobilului „Biserica nr. 2”, situat in situl arheologic medieval „Orasul de Floci” din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, judetul Ialomita.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close