Acte publicate in Monitorul Oficial 752-753 din 8 noiembrie 2012

Monitorul Oficial 752/2012, Partea I

 • OUG 65/2012 privind aprobarea unor masuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere in anul 2012;
 • OUG 66/2012 privind prorogarea termenelor prevazute la art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derularii afacerilor in domeniul comertului cu seminte de consum, precum si pentru modificarea unor acte normative;
 • HG 1.076/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie pe anul 2012.
 • Decizia 514/2012 a Primului-Ministru pentru numirea domnului Adrian Ciocanea in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • Decizia 515/2012 a Primului-Ministru privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Administratiei si Internelor de catre domnul Ioan-Nicolae Cabulea;
 • Decizia 516/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea doamnei Luminita Teodora Odobescu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Decizia 517/2012 a Primului-Ministru privind numirea doamnei Luminita Teodora Odobescu in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia 518/2012 a Primului-Ministru privind numirea domnului George Ceamba in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Decizia 519/2012 a Primului-Ministru privind exercitarea atributiilor de ordonator principal de credite la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.
 • Decizia 399/2012 a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002—2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri;
 • Ordinul 1.391/1.416/2.075/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprimministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala HIDROSERV Cluj — S.A. — filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Monitorul Oficial 753/2012, Partea I

 • Legea 195/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii;
 • Decretul 670/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii;
 • Decretul 679/2012 privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de Ofiter;
 • Decretul 680/2012 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Ofiter;
 • Decretul 681/2012 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de Ofiter;
 • Decretul 682/2012 privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic in grad de Mare Ofiter.
 • OUG 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;
 • HG 997/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete ale tarii;
 • HG 1.071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004;
 • HG 1.073/2012 privind aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 si la Bucuresti la 8 februarie 2012, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul protectiei mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 si la Bucuresti la 28 decembrie 2006;
 • HG 1.085/2012 privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, la Clubul Sportiv Scolar Turnu Magurele, a unui imobil (constructii si teren) si privind completarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 • Decizia 520/2012 a Primului-Ministru pentru eliberarea domnului Mihnea Constantinescu din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia 521/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea domnului Constantin Emil Mot din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Padurilor;
 • Decizia 522/2012 a Primului-Ministru privind numirea domnului Laurentiu Tigaeru-Rosca in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close