Acte publicate in Monitorul Oficial 757-760 din 12 noiembrie 2012

Monitorul Oficial 757/2012, Partea I

 • Legea 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Decretul 655/2012 privind promulgarea Legii pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
 • HG 1.079/2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 91/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor.
 • Ordinul 1.116/2012 al ministrului sanatatii, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.029/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, dupa caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri si servicii pentru cabinetele cuprinse in structura organizatorica a spitalului public din reteaua autoritatilor administratiei publice locale
 • Ordinul 1.499/1.418/2.250/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprimministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala SMART — S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A.
 • Decizia 644/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare si incetarea activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale MK SAFEZON INSURANCE BROKER — S.R.L.
 • Decizia 645/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea, la cerere, a suspendarii activitatii Societatii Comerciale ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.;
 • Decizia 647/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii Comerciale „Bucovina Asig — Broker de Asigurare” — S.A. cu retragerea autorizatiei.

Monitorul Oficial 758/2012, Partea I

 • Decizia 15/2012 privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor.
 • Ordinul 5.867/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Programei scolare de Limba si literatura italiana materna pentru clasa a VIII-a.

Monitorul Oficial 759/2012, Partea I

 • Decretul 684/2012 privind acreditarea unui ambasador;
 • Decretul 685/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 686/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 687/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 688/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 689/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 690/2012 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite in cadrul Consiliului, privind protectia informatiilor clasificate schimbate in interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011;
 • Decretul 691/2012 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind managementul durabil al padurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 si semnat de Romania la Bratislava la 27 mai 2011, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003.
 • HG 1.084/2012pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti obiectivului de investitii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judetul Satu Mare;
 • HG 1.086/2012privind aprobarea platii cotizatiilor si taxelor pentru realizarea interconectarii cu institutii similare internationale, precum si pentru acreditarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice si a laboratoarelor de imunogenetica si histocompatibilitate in anul 2012.
 • Ordinul 1.795/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru implementarea operatiunii „Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere” din cadrul domeniului major de interventie 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului” al Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice”;
 • Ordinul 3.701/2012 al ministrului mediului si padurilor pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.450/2010.

Monitorul Oficial 760/2012, Partea I

 • Legea 203/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Decretul 692/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
 • HG 1.057/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2012, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” si titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 • Ordinul 253/1.468/2012 al ministrului delegat pentru administratie si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judete si municipiul Bucuresti;
 • Ordinul 1.085/2012 al ministrului sanatatii, interimar, privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta;
 • Ordinul 2.429/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de CercetareDezvoltare in Turism — I.N.C.D.T. Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close