Acte publicate in Monitorul Oficial 761-764 din 13 noiembrie 2012

Monitorul Oficial nr. 761/2012, Partea I

 • HG 1.092/2012 pentru stabilirea modelului proceselorverbale privind consemnarea rezultatului votarii la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012;
 • Ordinul 237/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007—2013.

Monitorul Oficial nr. 762/2012, Partea I

 • Legea 206/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru completarea unor acte normative conexe;
  Decretul 695/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru completarea unor acte normative conexe.
 • Hotararea 42/2012 a Camerei Deputatilor privind constatarea incetarii unui mandat de deputat.
 • HG 1.060/2012 privind actualizarea valorii de inventar, a caracteristicilor tehnice ale unor imobile si transmiterea acestora din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului — Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret — Clubul Sportiv Municipal „DrobetaTurnu Severin” in domeniul public al judetului Mehedinti si in administrarea Consiliului Judetean Mehedinti.
 • Ordinul 240/1.614/2012 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean.
 • Regulamentul Camerei Deputatilor republicat

Monitorul Oficial nr. 763/2012, Partea I

 • HG 1.088/2012 privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat in administrarea Spitalului General Cai Ferate Ploiesti, unitate aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz;
  HG 1.091/2012 pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010.
 • Decizia 523/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea domnului Sorin Dan Mihalache din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat;
 • Decizia 524/2012 a Primului-Ministru privind numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.
 • Ordinul 226/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor pentru care se solicita inscrierea in Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultura din Romania si in Lista recomandata a soiurilor, precum si pentru verificarea puritatii varietale a soiurilor multiplicate;
 • Ordinul 1.449/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent;
 • Ordinul 1.584/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea Reglementarilor specifice de numerotare a trenurilor pe reteaua cailor ferate romane;
  Ordinul 1.635/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Scolii Superioare de Aviatie Civila.
 • Ordinul 12/2012 al Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili;
 • Regulamentul 14/2012 al Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili.

Monitorul Oficial nr. 764/2012, Partea I

 • Legea 198/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala;
  Decretul 673/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala.
 • Ordinul 1.037/2012 al ministrului sanatatii, interimar, pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora;
 • Ordinul 1.156/746/2012 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010;
 • Ordinul 1.489/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna noiembrie 2012;
 • Ordinul 1.725/1.458/2.373/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprimministrului, ministrul finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala ICEMENERG SERVICE — S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A.;
 • Ordinul 5.756/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close