Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale a fost modificat

feature photo

In Monitorul Oficial nr. 763 din 13 noiembrie 2012 a fost publicata H.G. nr. 1091/2012 pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010.

In cadrul actului normativ se arata:

Pentru laboratoarele investigatii medicale paraclinice organizate in cadrul centrelor de sanatate multifunctionale fara personalitate juridica, casele de asigurari de sanatate contracteaza si deconteaza serviciile medicale paraclinice in conditiile contractului-cadru si ale normelor, serviciile realizate conform contractului incheiat fiind decontate din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti. Valoarea contractata pentru acesti furnizori se stabileste in aceleasi conditii ca si pentru ceilalti furnizori de servicii medicale paraclinice, utilizandu-se metodologia prevazuta in norme.

Medicii de specialitate din specialitatile clinice si de recuperare-reabilitare a sanatatii, care se regasesc intr-un contract de furnizare de servicii medicale sau, dupa caz, intr-un act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti, aflat in derulare cu casa de asigurari de sanatate pentru activitatea desfasurata in cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului, pot desfasura activitate si intr-un cabinet organizat in centrul de sanatate multifunctional fara personalitate juridica din structura aceluiasi spital, pentru un program de lucru distinct, in baza contractului in derulare, repartizarea pe zile fiind stabilita de medicul-sef al centrului de sanatate multifunctional si aprobat de managerul spitalului, afisat la loc vizibil, cu respectarea legislatiei muncii.

Medicii de specialitate din specialitatile paraclinice, care se regasesc intr-un act aditional de furnizare de servicii medicale paraclinice la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti aflat in derulare cu casa de asigurari de sanatate pentru activitatea desfasurata in laboratoarele de investigatii medicale paraclinice care furnizeaza servicii medicale paraclinice in regim ambulatoriu, pot desfasura activitate si in laboratoarele organizate in cadrul centrului de sanatate multifunctional fara personalitate juridica din structura aceluiasi spital, pentru un program de lucru distinct, in baza actului aditional in derulare, cu respectarea legislatiei muncii.

Cabinetele medicale de specialitate din specialitatile clinice, de medicina dentara si de recuperare-reabilitare organizate in ambulatoriile integrate ale spitalelor si in centrele multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalelor intra in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate astfel:

a) pentru cabinetele de specialitate care asigura un program de minimum 35 de ore pe saptamana in specialitatea respectiva, reprezentantul legal incheie contract distinct pentru servicii medicale din specialitatea respectiva, acordate in ambulatoriu, care sunt decontate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate, respectiv asistenta medicala dentara si asistenta medicala de recuperare-reabilitare in ambulatoriu. Conditiile decontarii serviciilor medicale sunt stabilite prin norme;

b) pentru cabinetele de specialitate care asigura un program sub 35 de ore pe saptamana in specialitatea respectiva, reprezentantul legal incheie act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti, care sunt decontate din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti. Conditiile decontarii serviciilor medicale sunt stabilite prin norme.

Fiecare medic de specialitate care acorda servicii medicale de specialitate intr-un spital isi desfasoara activitatea in baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti incheiat cu casa de asigurari de sanatate, cu exceptia zonelor/localitatilor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de o anumita specialitate, situatie in care un medic poate acorda servicii medicale spitalicesti in cadrul a doua spitale sau poate acorda servicii medicale spitalicesti in cadrul unui spital si intr-un centru de sanatate multifunctional cu personalitate juridica pentru activitatea desfasurata in regim de spitalizare de zi, cu respectarea legislatiei muncii.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close