Acte publicate in Monitorul Oficial 773-776 din 16 noiembrie 2012

Monitorul Oficial 773/2012, Partea I

 • Proiect de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii.

Monitorul Oficial 774/2012, Partea I

 • HG 1.080/2012 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri care se afla in administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane” si care au pierit.
 • Ordinul 67/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind conditiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la miscarea suinelor vii pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea unor norme sanitare veterinare;
 • Ordinul 271/2012 al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri;
 • Ordinul 272/2012 al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri;
 • Ordinul 1.485/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004;
 • Ordinul 2.849/2012 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului — Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 116—122 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”;
 • Ordinul 6.053/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea si avizarea unor manuale scolare pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale.
 • Ordinul 40/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru modificarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licenta pentru preluarea desfasurarii serviciului de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 4/2011.
 • Hotararea 39/2012 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010.

Monitorul Oficial 775/2012, Partea I

 • Ordinul 1.164/747/2012 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare publice cu paturi inregistrate peste termenul de scadenta mai vechi de 90 de zile si neachitate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.
 • Decizia 199/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind revocarea Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 287/2011 privind accesul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva.
 • Republicari – Hotararea birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare si justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputati si senatori in circumscriptiile electorale.

Monitorul Oficial 776/2012, Partea I

 • Decizia 822/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Camerei Deputatilor nr. 30/2012 privind constatarea incetarii unui mandat de deputat.
 • Decizia 525/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea domnului Marius Lucian Obreja din functia de presedinte al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului;
 • Decizia 526/2012 a Primului-Ministru privind numirea domnului Adrian Constantin Volintiru in functia de presedinte al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului;
 • Decizia 527/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea domnului Radu Ghidau din functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului;
 • Decizia 528/2012 a Primului-Ministru privind numirea domnului Andrei George Creci in functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului.
 • Ordinul 1.050/2012 al ministrului afacerilor europene privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”.
 • Hotararea 5 H/2012 a Biroului Electoral Central privind interpretarea dispozitiilor art. 8 alin. (2) si ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, in ceea ce priveste exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close