Acte publicate in Monitorul Oficial 785-787 din 22 noiembrie 2012

Monitorul Oficial 785/2012, Partea I

 • Decizia 782/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;
 • Decizia 791/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 8, art. 10 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii;
 • Decizia 821/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
 • HG 1.107/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi.
 • Republicari – Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

Monitorul Oficial 786/2012, Partea I

 • Decizia 739/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;
 • Decizia 744/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 313 alin. (1)din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • Decizia 776/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2, 5 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si cele ale art. I pct. 99 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
 • Decizia 786/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor capitolului IV sectiunea a 6-a — „Calculul pensiilor” din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
 • Decizia 788/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.
 • HG 1.117/2012 privind trecerea unui teren, aflat in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului — Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret — Complexul Sportiv National „Lia Manoliu”, din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia si transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului — Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret — Complexul Sportiv National „Lia Manoliu” in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
 • Ordinul 1.479/994/1.487/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare „Asistenta tehnica” a Programului de cooperare transfrontaliera Romania—Bulgaria 2007—2013.
 • Ordinul 770/2012 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008.

Monitorul Oficial 787/2012, Partea I

 • Decizia 751/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, precum si ale art. 9, 15, 19, 21, 24, 25, 31, art. 34 lit. d) si j), art. 36 alin. (1) si art. 37 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
 • Decizia 770/2012 a Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Decizia 924/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Senatului nr. 38/2012 privind infiintarea Comisiei de ancheta privind abuzurile semnalate in activitatile desfasurate de autoritatile si institutiile publice in cazul votului de la referendumul din 29 iulie 2012.
 • Ordinul 2.483/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „Servicii Energetice Dobrogea” — S.A. — filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA” — S.A.;
 • Ordinul 2.484/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „Servicii Energetice Moldova” — S.A. — filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA” — S.A.;
 • Ordinul 2.485/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „Servicii Energetice Banat” — S.A. — filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA” — S.A.;
 • Ordinul 6.152/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.925/2005.
 • Hotararea 11/2012 a Autoritatii Electorale Permanente privind desemnarea reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente in oficiile electorale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2012.
 • Hotararea 6H/2012 a Biroului Electoral Central pentru interpretarea dispozitiilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close