Afla care sunt cerintele pentru preluarea bunului scos la licitatie

Potrivit art. 510 din Codul de procedura civila, executorul judecatoresc va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitatie, a oferit pretul de vanzare potrivit dispozitiilor art. 509 din Codul de procedura civila, respectiv persoana care, dupa trei strigari succesive, la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, a oferit pretul cel mai mare.

Trib. Bistrita-Nasaud, s. com., de cont. adm. si fisc., dec. nr. 113/R/24 februarie 2011

Prin sentinta civila nr. 4914 din 29 septembrie 2010 pronuntata de Judecatoria Bistrita a fost respinsa exceptia tardivitatii invocata de intimata OM Romania SA.

S-a respins exceptia lipsei de interes a contestatoarei de a solicita anularea partiala a procesului-verbal de licitatie invocata de intimata OM Romania SA.

S-a admis contestatia la executare formulata de contestatoarea ICV in contradictoriu cu intimatii BEJ MM, OM Romania IFN SA si TG si a fost anulat partial procesul-verbal de licitatie imobiliara incheiat la data de 22.03.2010 in dosar executional nr. 555/ex/2009 al BEJ MM privitor la refuzul executorului judecatoresc de a adjudeca imobilul si la mentiunea potrivit careia se va stabili o noua data de licitatie.

S-a constatat calitatea contestatoarei de adjudecatar al imobilului situat in localitatea Bistrita, ……. si a fost obligat executorul judecatoresc la continuarea executarii silite.

Impotriva acestei hotarari a formulat recurs intimata OM Romania IFN SA.

Tribunalul, examinand in baza prev. art. 304 si 3041 Cod procedura civila hotararea atacata atat prin prisma motivelor de recurs invocate, cat si din oficiu, constata ca aceasta este temeinica si legala, nefiind dat nic un motiv de casare sau de modificare a hotararii, avand in vedere urmatoarele considerente:

Instanta de fond a stabilit, pe baza probelor administrate, o corecta stare de fapt pe care a circumscris-o adecvat dispozitiilor legale incidente in materie, pronuntand o solutie legala atat cu privire la exceptiile tardivitatii si a lipsei de interes, cat si referitor la fondul cauzei, nici unul din motivele de recurs nefiind intemeiate.

Privitor la exceptia tardivitatii precizarii contestatiei la executare, instanta de fond a apreciat corect ca aceasta nu este intemeiata, deoarece contestatia la executare a fost introdusa la data de 23.03.2010, in termenul de 15 zile prevazut de art. 401 alin. 1 din Codul de procedura civila, contestatoarea invocand nelegalitatea refuzului executorului judecatoresc de a adjudeca imobilul in favoarea contestatoarei.

Cu toate ca nu s-a solicitat prin contestatie in mod expres anularea partiala a procesului-verbal de licitatie, aceasta solicitare expresa fiind mentionata doar in concluziile scrise depuse la data de 13.08.2010, este evident ca contestatie la executare vizeaza refuzul executorului de a recunoaste calitatea de adjudecatar a contestatoarei si nelegalitatea partiala a licitatiei din data de 22.03.2010, act de executare care s-a materializat prin procesul-verbal incheiat de executorul judecatoresc la data de 22.03.2010.

Astfel, precizarea contestatiei la executare nu poate fi considerata o noua contestatie la executare, distincta de cea initiala, ci, dimpotriva, reprezinta un tot unitar, astfel ca termenul de 15 zile prevazut de textul legal mentionat anterior a fost respectat prin raportare la data depunerii contestatiei la executare – 23.03.2010. Nu este vorba insa de o modificare de actiune, asa cum a retinut prima instanta.

Referitor la exceptia lipsei de interes a contestatoarei de a solicita anularea procesului-verbal de licitatie din data de 22.03.2010 s-a retinut intemeiat ca, potrivit art. 399 alin. 1 din Codul de procedura civila, impotriva executarii silite si a actelor de executare pot face contestatie cei interesati sau vatamati prin executare, contestatoarea invocand, prin contestatia la executare, faptul ca, desi a oferit pretul cel mai mare in urma mai multor strigari succesive, executorul judecatoresc a refuzat sa-i constate calitatea de adjudecatar, fiindu-i vatamate astfel interesele prin acest refuz.

In ceea ce priveste fondul contestatiei la executare, tribunalul retine ca, potrivit art. 510 din Codul de procedura civila, executorul judecatoresc va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitatie, a oferit pretul de vanzare potrivit dispozitiilor art. 509 din Codul de procedura civila, respectiv persoana care, dupa trei strigari succesive, la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, a oferit pretul cel mai mare.

Din procesul-verbal incheiat la data de 22.03.2010 in dosarul executional nr. 555/ex/2009, rezulta faptul ca singurii licitatori au fost contestatoarea ICV si numita BC, iar la a saptea strigare contestatoarea a oferit pretul de 71.000 lei, iar licitatorul BC s-a retras.

Se mai consemneaza de executorul judecatoresc faptul ca, dupa trei strigari succesive care au permis optiuni si supralicitari, conform art. 509 Cod pr. civ., cel mai mare pret oferit a fost suma de 71.000 lei. Astfel, in baza art. 510 alin.1 rap. la art. 509 din Codul de procedura civila, executorul judecatoresc avea obligatia de a constata calitatea de adjudecatar a contestatoarei si a proceda la continuarea executarii silite, refuzul de a constata calitatea contestatoarei de adjudecatar fiind nelegal.

Interventia ulterioara a creditorului urmaritor, care s-a opus adjudecarii imobilului de catre contestatoare motivat de faptul ca pretul oferit este neindestulator si nu corespunde cu valoarea reala a imobilului, exprimandu-si dorinta de a prelua imobilul in contul creantei, nu justifica refuzul de a recunoaste calitatea contestatoarei de adjudecatar, acest refuz pentru motivele mentionate neavand niciun suport legal.

Recurenta OM Romania IFN SA a invocat dispozitiile art. 510 alin 1 teza finala din Codul de procedura civila, potrivit carora, la pret egal, va fi preferat cel care are un drept de preemtiune asupra bunului urmarit, insa pentru a se face aplicarea acestor dispozitii legale, ar fi fost necesar ca intimata creditoare sa fi participat la licitatie, ceea ce nu s-a intamplat, asa cum rezulta din procesul-verbal de licitatie atacat, si sa fi oferit un pret egal cu cel oferit de contestatoare anterior epuizarii celor trei strigari succesive prevazute de art. 509 alin. 2 din Codul de procedura civila. Intimata nu a participat la licitatie si nu a oferit un pret egal cu cel oferit de contestatoare, pentru a avea posibilitatea de a invoca dreptul de preemtiune, si, nici nu a indicat la data la care a avut loc licitatia pretul pe care intelege sa-l ofere pentru cumpararea imobilului.

In ceea ce priveste pretul de 71.000 lei oferit de contestatoare este real ca reprezinta un pret mult mai mic decat valoarea la care a fost evaluat imobilul, insa au fost respectate dispozitiile art. 509 alin 5 din Codul de procedura civila.
Pertinent a retinut instanta de fond ca este neintemeiata sustinerea recurentei OM Romania IFN SA potrivit careia contestatoarea nu poate dobandi calitatea de adjudecatar atata vreme cat nu a achitat pretul imobilului, intrucat, potrivit art. 510 din Codul de procedura civila, executorul judecatoresc va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitatie, a oferit pretul de vanzare potrivit art. 509, iar potrivit art. 512 alin 1 din Codul de procedura civila, adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executorului judecatoresc in termen de 30 de zile de la data vanzarii.

Contestatoarea nu avea posibilitatea si nici obligatia de a depune pretul in termen de 30 de zile de la data licitatiei, prin procesul-verbal de licitatie incheiat la data de 22.03.2010 nefiindu-i recunoscuta calitatea de adjudecatar.

Sursa: Portal.just.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close