Acte publicate in Monitorul Oficial 791-794 din 26 noiembrie 2012

Monitorul Oficial 791/2012, Partea I

 • Legea 204/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006
 • Decretul 693/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006
 • Ordinul 1.640/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011
 • Ordinul 1.790/2012 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

Monitorul Oficial 792/2012, Partea I

 • OUG 69/2012 privind asigurarea unei contributii suplimentare a Romaniei la nivelul Organizatiei Internationale de Politie Criminala — INTERPOL prin detasarea ofiterilor de politie.
 • Ordinul 1.190/2012 al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti;
 • Ordinul 1.519/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare.

Monitorul Oficial 793/2012, Partea I

 • HG 1.111/2012 privind modificarea si completarea anexei nr. 43 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 • Ordinul 177/2012 al directorului Serviciului de Informatii Externe privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Informatii Externe;
 • Ordinul 1.423/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Monitorul Oficial 794/2012, Partea I

 • Legea 221/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport;
 • Decretul 716/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport.
 • OUG 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata.
 • Ordinul 258/1.672/2012 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind conditiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele in zona metropolitana Bucuresti;
 • Ordinul 1.674/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Listei cuprinzand punctele si locurile de operare si limitele acestora, a caror infrastructura portuara apartine domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 536/2012.
 • Hotararea 3/2012 a Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania pentru modificarea anexei nr. I la Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close