Proiectul de modificare a Legii medierii a fost aprobat de CSM

feature photo

Conform unui articol postat pe blogul judecatorului Cristi Danilet, in sedinta din data de 28 noiembrie 2012, Plenul CSM  a aprobatun proiect privind modificarea Legii medierii.

Judecatorul Cirsti Danilet afirma:

“Azi in CSM Plenul a aprobat propunerea mea de a solicita MJ sa promoveze un proiect de modificare a Legii medierii pentru a face aplicabila procedura informarii obligatorii. Iata mai jos motivarea noastra si textele propuse.

Prin Legea nr. 115/2012 s-a completat si modificat Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Aceasta din urma lege a avut ca scop principal degrevarea instantelor de un numar important de cauze. De la intrarea ei in vigoare in anul 2008 si pana in prezent numarul medierilor procesuale nu a depasit cateva sute de cauze anual, justitiabilii nefiind falimiarizati cu aceasta institutie.

Ca urmare, s-a gandit realizarea unei proceduri de informare. Mai intai prin Legea nr. 370/2009 s-a prevazut in mod imperativ ca organele judiciare sa informeze partile cu privire la posibilitatea si avantajele medierii si sa le indrume sa recurga la ea. In concret, aceasta obligativitate nu a dat rezultate. O noua procedura de informare a fost introdusa prin legea 115/2002.

Astfel, prin aceasta lege:
a. a fost modificat art. 2 din Legea 192/2006 care are acum urmatorul continut: “Art. 2 – (1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind medierea, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege. Dispozitiile art. 182 alin. (1) pct. 1 lit. e) din Codul de procedura civila raman aplicabile in mod corespunzator”.
b. a fost introdus in lege art. 601 cu urmatorul continut: “(1) In litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in urmatoarele materii (…)”.

Prin urmare, nu medierea ar fi obligatorie, ci doar participarea partilor/partii la sedinta de informare. Acest text ridica insa problema eficientei noii proceduri, atat timp cat legea nu prevede nicio sanctiune a neindeplinirii sale.

Singura sanctiune care se poate aplica este cea din art. 1081 C.proc.civ.: “(1) Daca legea nu prevede altfel, instanta, potrivit dispozitiilor prezentului articol, va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura cu procesul, astfel: 1. cu amenda judiciara de la 50 lei la 700 lei (RON): f) refuzul partii de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in situatiile in care a acceptat, potrivit legii”. Aceeasi reglementare este preluata si de art. 187 din Noul C.proc.civ. “Incalcarea obligatiilor privind desfasurarea procesului. Sanctiuni: (1) Daca legea nu prevede altfel, instanta, potrivit dispozitiilor prezentului articol, va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura cu procesul, astfel: 1. cu amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei: f) refuzul partii de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in situatiile in care a acceptat, potrivit legii”.

Ca urmare, singura sanctiune a neparticiparii la sedinta de informare cu privire la mediere este doar pentru partea care a acceptat procedura, dar care nu s-a prezentat la ea, tergiversand astfel solutionarea cauzei. Oricum, chiar daca se aplica amenda judiciara, nu exista vreo sanctiune cu privire la cererea de chemare in judecata introdusa, instanta fiind tinuta sa continue solutionarea cauzei. Ceea ce lipeste de efect noua procedura, al carei scop este convingerea partilor de a ramane in mediere si a degreva astfel instantele.

Ca urmare, pentru a da eficienta noii proceduri de informare care este obligatorie potrivit art. 2, introdusa prin art. 601, este nevoie de o prevedere cu privire la consecinta nerespectarii sale. Intrucat la procedura de informare se poate apela inainte de sesizarea instantei, dar si ulterior acesteia, este nevoie ca noul text sa priveasca ambele ipoteze.

Astfel, propunem ca dupa art 2 alin. 1 sa se introduca un nou alineat, alin. (1¹), cu urmatorul continut:

“Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop, pentru litigiile in materiile prevazute de art. 601 lit. a)-f) din lege.”

In felul acesta accesul partilor la justitie nu este impiedicat: procedura de informare este sumara, este gratuita [art. 61 alin. (1) teza a treia din lege], daca nu s-a apelat la ea mai inainte de formularea cererii de chemare in judecata, aceasta lipsa poate fi complinita pe parcursul judecatii si actiunea poate fi introdusa din nou daca este urmata procedura de informare.

De asemenea, intrucat sedinta de informare nu poate avea loc decat cu participarea ambelor parti, este evident ca, in situatia in care paratul nu se prezinta sau nu accepta informarea, nu se poate incheia un proces verbal de informare, potrivit art. 60¹ alin. (2) din lege. In acest caz, se impune modificarea acestuia, dupa cum urmeaza:

“(2) In sensul alin. (1), dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii intr-o anumita materie se face printr-un proces-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Daca una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, informarea ori nu raspunde invitatiei mentionate la art. 43 alin. (1) ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei si judecatorul va trece la judecarea cauzei”.

Dat fiind faptul ca Legea nr. 115/2002 este deja in vigoare si art. 601 va fi aplicabil de la 9 ianuarie 2013, opinam ca ar fi necesara introducerea textului propus pe cale de Ordonanta de urgenta a Guvernului.”

Sursa: Cristidanilet.wordpress.com

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close