Acte publicate in Monitorul Oficial 797-800 din 28 noiembrie 2012

Monitorul Oficial 797/2012, Partea I

 • Decizia 799/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;
 • Decizia 880/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.
 • Decizia 742/2012 a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in sistemul administratiei penitenciare;
 • Ordinul 2.444/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala — ECOIND, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
 • Hotararea 975/2012 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005;
 • Hotararea 1.061/2012 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

Monitorul Oficial 798/2012, Partea I

 • Decizia 772/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • Decizia 793/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
 • HG 1.120/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;
 • HG 1.121/2012 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si trecerea unei constructii din domeniul public in domeniul privat al statului pentru Universitatea din Pitesti.
 • Ordinul 1.692/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea art. 15 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuara;
 • Ordinul 1.714/2012 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare;
 • Ordinul 3.016/C/2012 al ministrului justitiei pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, din sistemul administratiei penitenciarelor;
 • Ordinul 3.017/C/2012 al ministrului justitiei pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, din sistemul administratiei penitenciarelor.

Monitorul Oficial 799/2012, Partea I

 • Decretul 757/2012 privind inaintarea in gradul profesional de chestor-sef de politie a unui chestor principal de politie din Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Decretul 758/2012 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Decretul 759/2012 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Decretul 760/2012 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Decretul 761/2012 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Decretul 762/2012 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Decretul 763/2012 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Decretul 764/2012 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Decretul 765/2012 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Decretul 766/2012 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor.
 • OUG 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a cantitatii de 2.000 tone motorina pentru Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. — Calatori” — S.A.;
 • HG 1.126/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru inlaturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinte din orasul Bumbesti-Jiu, judetul Gorj;
 • HG 1.127/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2012 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012;
 • HG 1.129/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 • Ordinul 2.423/2012al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic.

Monitorul Oficial 800/2012, Partea I

 • Decizia 972/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea formulata de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatea judecatoreasca, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de o parte, si autoritatea legiuitoare, reprezentata de Senatul Romaniei, pe de alta parte.
 • HG 1.124/2012 privind desfiintarea Spitalului Orasenesc Darabani si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani;
 • HG 1.125/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata unor arierate;
 • HG 1.128/2012 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata unitatilor de invatamant preuniversitar de stat finantate din bugetele locale;
 • HG 1.130/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata arieratelor;
 • HG 1.131/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2011—2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat;
 • HG 1.132/2012 privind desfiintarea unor unitati sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat catre autoritatile administratiei publice locale din judetul Mehedinti.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close