Acte publicate in Monitorul Oficial 830-833 din 11 decembrie 2012

Monitorul Oficial 830/2012, Partea I

 • Decizia 815/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
 • Decizia 818/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant;
 • Decizia 820/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
 • Decizia 845/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile.
 • HG 1.173/2012 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • HG 1.175/2012 pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti la Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” si la institutiile sanitare publice care desfasoara activitatea de medicina legala.
 • Ordinul 2.180/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de activitati specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana — AFER
 • Ordinul 2.369/1.647/2.769/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprimministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale TOHAN — S.A., filiala a Companiei Nationale ROMARM — S.A.

Monitorul Oficial 831/2012, Partea I

 • Decizia 810/2012 a Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) si art. 5 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 • Decizia 811/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 • Decizia 830/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
 • HG 1.174/2012 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora, si privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • HG 1.176/2012 privind aprobarea inchirierii unor suprafete aflate in administrarea Ministerului Justitiei si a instantelor judecatoresti;
 • HG 1.177/2012 pentru aprobarea ocuparii unor posturi vacante din cadrul Ministerului Public;
 • HG 1.178. — Hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica;
 • HG 1.180/2012 privind suplimentarea sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national „Varianta de ocolire Lugoj”, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 685/2007;
 • HG 1.181/2012 privind suplimentarea pe anul 2012 a sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrarii aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 577/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, intre km 358+000 si km 495+800” pe teritoriul localitatilor Caransebes, Buchin si Paltinis;
 • Ordinul 6.251/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul invatamantului superior.
 • Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 27 septembrie 2011 in Cauza Lipanescu si altii impotriva Romaniei.

Monitorul Oficial 832/2012, Partea I

 • Decretul 791/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 792/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 793/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 794/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 795/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 796/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 797/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 798/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 799/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 800/2012 privind numirea unui judecator.
 • Decizia 796/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989;
 • Decizia 835/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 121 alin. (1) pct. 1, 11 si 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
 • Decizia 841/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 alin. (1) si art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
 • Decizia 842/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Monitorul Oficial 833/2012, Partea I

 • Decretul 801/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 802/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 803/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 804/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 805/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 806/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 808/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 809/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 810/2012 privind numirea unui judecator;Decretul 811/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 812/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 813/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 814/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 815/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 816/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 817/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 818/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 819/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 820/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 821/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 822/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 823/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 824/2012 privind numirea unui judecator;
 • Decretul 825/2012 privind numirea unui judecator.
 • Decizia 860/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) si art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania;
 • Decizia 865/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia 868/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 alin. (2)—(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close