Acte publicate in Monitorul Oficial 839 – 845 din 13 decembrie 2012

Monitorul Oficial 839/2012, Partea I

 • OUG 83/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 • HG 1.183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern;
 • HG 1.197/2012 privind aprobarea ocuparii in anul 2012 a posturilor vacante din cadrul aparatului propriu al Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.
 • Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 24 ianuarie 2012 in Cauza Mihai Toma impotriva Romaniei.

Monitorul Oficial 840/2012, Partea I

 • HG 1.194/2012 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 3 iulie 2012, privind amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economica, industriala si tehnico-stiintifica, semnat la Bucuresti la 16 noiembrie 2005;
 • Protocol intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economica, industriala si tehnico-stiintifica, semnat la Bucuresti la 16 noiembrie 2005.
 • Ordinul 22/2012 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011.
 • Decizia 247/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 146A din 11 octombrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti — Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale privind modificarea in parte a Hotararii arbitrale nr. 6 din 21 mai 2012 avand drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel in asteptare pentru telefoanele mobile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 6 iunie 2012, in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 70/2012.

Monitorul Oficial 841/2012, Partea I

 • Decizia 875/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
 • HG 822/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Sanevit 2003” — S.A. Arad, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • HG 1.189/2012 privind aprobarea Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinsertia familiilor de cetateni romani apartinand minoritatii romilor, revenite din Franta, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2012;
 • Acord-cadru intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinsertia familiilor de cetateni romani apartinand minoritatii romilor, revenite din Franta, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare;
 • HG 1.190/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
 • HG 1.192/2012 privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta Alba, Dolj, Maramures si U.M. 0541 Sinca, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • HG 1.193/2012 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautica.

Monitorul Oficial 842/2012, Partea I

 • Decizia 775/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 261 si 262 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii;
 • Decizia 819/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;
 • Decizia 824/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Decizia 827/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
 • Decizia 833/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.
 • HG 1.165/2012 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petroliera in perimetrul P IX-11 Sudurau, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Blackstairs Energy Plc.
 • HG 1.195/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 628/2009 privind unele masuri de implementare a activitatilor prevazute in programul de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap „Restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential”;
 • HG 1.196/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Navale Romane.
 • Ordinul 1.662/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2011;
 • Ordinul 2.368/1.638/2.770/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprimministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale METROM — S.A. Brasov, filiala a Companiei Nationale ROMARM — S.A.
 • Decizia 248/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 88A din 31 mai 2012 a Curtii de Apel Bucuresti — Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale privind modificarea in parte a Hotararii arbitrale nr. 2 pronuntate la data de 22 februarie 2012 avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hartie pentru copiator format A4, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012.

Monitorul Oficial 843/2012, Partea I

 • HG 1.205/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonoma aflata sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului.
 • Ordinul 6.193/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant;
 • Ordinul 6.265/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru finantarea prin granturi a studentilor inmatriculati in anul universitar 2012—2013;

Monitorul Oficial 844/2012, Partea I

 • Decizia 895/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 • Decizia 912/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii;
 • Decizia 918/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti;
 • Decizia 970/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii.
 • OUG 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea in proportie de 100% a obligatiilor aferente Acordului de imprumut (Restructurarea financiara a Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” — S.A.) dintre Compania Nationala de Cai Ferate „C.F.R.” — S.A. si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de pana la 175.000.000 euro;
 • Acord de garantie (Restructurare financiara CFR) intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;
 • HG 1.204/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele judete.
 • Ordinul 1.266/2012 al ministrului sanatatii privind modificarea cap. I pct. 3 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice.

Monitorul Oficial 845/2012, Partea I

 • Hotararea 45/2012 a Senatului privind constatarea incetarii unui mandat de senator.
 • Decizia 1.037/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, precum si a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.
 • OUG 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare;
 • OUG 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
 • HG 1.206/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenta;
 • HG 1.207/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unitati administrativ-teritoriale;
 • HG 1.208/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Arges de catre domnul Burnei Ion.
 • Decizia 535/2012 a Prim-Ministrului privind detasarea doamnei Mica Oprea din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului general al Guvernului in functia publica de director executiv in cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.
 • Ordinul 1.268/2012 al ministrului sanatatii privind aprobarea detalierii pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2013, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti;
 • Ordinul 2.636/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale — ISIM Timisoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close