Acte publicate in Monitorul Oficial 874 – 879 din 21 decembrie 2012

Monitorul Oficial 874/2012, Partea I

 • Decizia 928/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedura penala.
 • OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.
 • Ordinul 2.463/1.685/2.879/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Servicii Energetice Banat” — S.A. — filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • Ordinul 2.464/1.687/2.877/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Servicii Energetice Oltenia” — S.A. — filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • Ordinul 2.465/1.670/2.876/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Servicii Energetice Moldova” — S.A. — filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • Ordinul 2.466/1.648/2.875/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Servicii Energetice Dobrogea” — S.A. — filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
 • Hotararea 34/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private privind aprobarea Normei nr. 17/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative.

Monitorul Oficial 875/2012, Partea I

 • HG 1.232/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica „Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut—Barlad”;
 • HG 1.234/2012 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” — S.A. a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” — S.A. — sucursalele centre regionale de exploatare, intretinere si reparatii C.F. Bucuresti si Constanta, in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz;
 • HG 1.235/2012 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” — S.A. a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” — S.A. — sucursalele centre regionale de exploatare, intretinere si reparatii C.F. Bucuresti, Timisoara, Cluj, Brasov si Galati, in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz;
 • HG 1.245/2012 privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale;
 • HG 1.248/2012 privind aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica — Grupul de lucru pentru intreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat.
 • Ordinul 42/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali;
 • Ordinul 47/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ — S.R.L.;
 • Ordinul 48/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Comerciala „Depomures” — S.A. Targu Mures;
 • Ordinul 49/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale „Romgaz” — S.A. Medias;
 • Ordinul 50/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind modificarea art. 1 din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.
 • Hotararea 13/2012 a Camerei Consultantilor Fiscali privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali;
 • Hotararea 14/2012 a Camerei Consultantilor Fiscali privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultantilor Fiscali.

Monitorul Oficial 876/2012, Partea I

 • HG 1.229/2012 privind constituirea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere in anul 2012;
 • HG 1.230/2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului;
 • HG 1.231/2012 privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iunie 2012 si la Londra la 24 iulie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005;
 • HG 1.236/2012 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.
 • HG 1.237/2012 privind inscrierea unui monument istoric, cuprins in Lista patrimoniului mondial UNESCO, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National in administrarea Consiliului Judetean Hunedoara;
 • HG 1.254/2012 pentru modificarea si completarea Listei substantelor dopante cu grad de mare risc;
 • HG 1.255/2012 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului de Protectie si Paza in domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitia Serviciului de Protectie si Paza in scopul restituirii catre persoanele indreptatite si pentru modificarea anexei nr. 42 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • HG 1.257/2012 privind organizarea inspectiilor si stabilirea atributiilor generale in efectuarea acestora in vederea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv.
 • Decizia 11/2012 a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highis Sud;
 • Ordinul 1.284/2012 al ministrului sanatatii privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice;
 • Ordinul 6.501/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.745/2012;
 • Ordinul 6.513/2012 al ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind fuziunea prin absorbtie a unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit „Aricel” din localitatea Voluntari de catre unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara „Sfanta Maria” din localitatea Voluntari.

Monitorul Oficial 877/2012, Partea I

 • Hotararea 45/2012 a Parlamentului Romaniei pentru acordarea increderii Guvernului.

Monitorul Oficial 878/2012, Partea I

 • Hotararea 49/2012 a Camerei Deputatilor privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor;
 • Hotararea 50/2012 a Camerei Deputatilor privind validarea unui mandat de deputat ales la data de 9 decembrie 2012;
 • Hotararea 51/2012 a Camerei Deputatilor privind validarea unui mandat de deputat ales la data 9 decembrie 2012.
 • Decretul 902/2012 pentru numirea Guvernului Romaniei.
 • Decizia 816/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3731 alin. 2 teza intai si a doua si alin. 5 din Codul de procedura civila;
 • Decizia 879/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) si art. 2 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si a celor ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 • Decizia 1.007/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.
 • OUG 90/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, precum si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator;
 • OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa” si adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii conditiilor de derulare a programului „Prima casa”.
 • Decizia 539/2012 a Prim-Ministrului privind eliberarea doamnei Natalia Elena Intotero din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni;
 • Decizia 540/2012 a Prim-Ministrului pentru exercitarea atributiilor de secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni.

Monitorul Oficial 879/2012, Partea I

 • Ordinul 1.322/2012 al ministrului sanatatii privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de supraveghere si tratament avansat al pacientilor cardiaci critici din unitatile sanitare cu paturi;
 • Ordinul 2.722/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru prelungirea termenului prevazut la art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de actiuni pentru continuarea exploatarii in siguranta a zacamantului de sare de la Ocnele Mari, judetul Valcea, a Programului de monitorizare a Campului II de sonde Ocnele Mari — etapa II si a Programului de monitorizare a campurilor aflate in exploatare la Ocnele Mari, judetul Valcea.
 • Ordinul 53/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close