Acte publicate in Monitorul Oficial 885 – 891 din 27 decembrie 2012

Monitorul Oficial 885/2012, Partea I

 • HG 1.240/2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora;
 • HG 1.284/2012 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.346/2010 pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractarii si implementarii proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului si Padurilor;
 • HG 1.285/2012 privind desfiintarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.
 • Ordinul 2.264/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexei la Normele privind pregatirea si atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport rutier de marfuri periculoase, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2007.
 • Ordinul 46/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

Monitorul Oficial 886/2012, Partea I

 • OUG 91/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii.

Monitorul Oficial 887/2012, Partea I

 • HG 1.203/2012 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012;
 • HG 1.220/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei si continutului permiselor de mic trafic de frontiera;
 • Ordinul 1.950/2012 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Monitorul Oficial 888/2012, Partea I

 • Ordinul 6.573/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.644/2012 privind unele masuri de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

Monitorul Oficial 889/2012, Partea I

 • Ordinul 2.605/1.714/2.986/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprimministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala ELECTRICA FURNIZARE — S.A. — filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • Ordinul 6.370/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, unitatile conexe, precum si a personalului de indrumare si control din inspectoratele scolare si a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.865/2011;
 • Ordinul 6.540/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind numirea provizorie a membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.
 • Hotararea 35/2012 a Comisiei De Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru aprobarea Normei nr. 18/2012 privind obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.
 • Ordinul 51/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie a energiei electrice;
 • Ordinul 52/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pietei de energie electrica si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

Monitorul Oficial 890/2012, Partea I

 • HG 1.265/2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” — S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
 • HG 1.267/2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • HG 1.268/2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 266/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Institutul de Proiectari Chimice IPROCHIM” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • HG 1.269/2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 815/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Nationala a Sarii — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • HG 1.282/2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
 • Ordinul 1.330/880/2012 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010;
 • Ordinul 6.560/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.
 • Hotararea 1.130/2012 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012.

Monitorul Oficial 891/2012, Partea I

 • OUG 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” — S.A. si „Electrica Oltenia” — S.A.;
 • HG 1.262/2012 privind desfiintarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman;
 • HG 1.297/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor partiale pentru autoritatile administratiei publice locale;
 • HG 1.298/2012 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorala permanenta, modelului copiei de pe lista electorala complementara, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentara, al listei sustinatorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatura, precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, ce sunt folosite la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale;
 • HG 1.299/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale;
 • HG 1.300/2012 privind aprobarea modelelor stampilelor care se folosesc la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale;
 • HG 1.301/2012 privind aprobarea modelului timbrului autocolant, conditiilor de tiparire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale.
 • Ordinul 1.334/878/2012 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010, si de prelungire a aplicabilitatii acestuia pana la data de 28 februarie 2013.
 • Hotararea 1.095/2012 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului ori examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007;
 • Hotararea 1.171/2012 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close