Acte publicate in Monitorul Oficial 892 – 898 din 28 decembrie 2012

Monitorul Oficial 892/2012, Partea I

 • Ordinul 54/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor finali care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate, altii decat cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru energia reactiva.

Monitorul Oficial 893/2012, Partea I

 • HG 1.266/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 83/2010;
 • HG 1.270/2012 pentru modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova;
 • HG 1.278/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 27 la Hotararea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare;
 • HG 1.279/2012 privind inscrierea unui bun mobil in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sanatatii in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor — Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor;
 • HG 1.306/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Constanta;
 • HG 1.307/2012 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenta.
 • Ordinul 1.294/6.555/2012 al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos;
 • Ordinul 3.114/2012 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind modificarea Metodologiei de inregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de decontare a finantarii, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.765/2012.
 • Ordinul 55/2012 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clientii finali mari.

Monitorul Oficial 894/2012, Partea I

 • HG 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
 • Ordinul 1.750/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2013.
 • Ordinul 17/2012 al Bancii Nationale a Romaniei privind functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania.
 • Hotararea 1.093/2012 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, si pentru modificarea Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 637/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005;
 • Hotararea 1.132/2012 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.
 • Hotararea 15/2012 a Camerei Consultantilor Fiscali pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea starii consultantului fiscal, suspendarea, incetarea si redobandirea calitatii de membru al Camerei Consultantilor Fiscali.

Monitorul Oficial 895/2012, Partea I

 • HG 1.302/2012 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru presedintele Consiliului Judetean Teleorman si pentru primari in unele circumscriptii electorale;
 • HG 1.303/2012 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale pentru presedintele Consiliului Judetean Teleorman si pentru primari din data de 3 februarie 2013;
 • HG 1.304/2012 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru completarea Consiliului Local al Comunei Calmatuiu de Sus, judetul Teleorman;
 • HG 1.309/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera.
 • Ordinul 142/2012 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Regulamentului nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii;
 • Regulamentul nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii.

Monitorul Oficial 896/2012, Partea I

 • Decretul 899/2012 privind inaintarea unui general-maior cu doua stele, in retragere, veteran de razboi, in gradul de general-locotenent cu trei stele, in retragere, din Ministerul Apararii Nationale;
 • Decretul 903/2012 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 904/2012 privind eliberarea din functie a unui procuror.
 • HG 1.296/2012 pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
 • HG 1.305/2012 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor partiale pentru completarea Consiliului Local al Comunei Calmatuiu de Sus, judetul Teleorman, din data de 3 februarie 2013.
 • Ordinul 1.717/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal;
 • Ordinul 1.879/1.126/1.722/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica” al axei prioritare „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007—2013.
 • Circulara 34/2012 a Bancii Nationale a Romaniei privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede din aur cu tema „Istoria aurului — Patera din Tezaurul de la Pietroasa”.

Monitorul Oficial 897/2012, Partea I

 • HG 1.276/2012 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbarii unitatii de administrare si modificarii valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor;
 • HG 1.291/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2008.
 • Ordinul 31/2012 al ministrului transporturilor privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti—Ploiesti—Brasov;
 • Ordinul 268/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea contractului-tip de cultura a tutunului brut;
 • Ordinul 3.993/2012 al ministrului mediului si padurilor pentru incetarea regimului de arie naturala protejata a perimetrului in suprafata de 17,6 ha aferent Carierei Meri.
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 898/2012, Partea I

 • HG 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013.
 • Ordinul 3.773/C/2012 al ministrului justitiei pentru modificarea si completarea Normativului privind asigurarea tehnica de autovehicule a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.316/C/2012.
 • Ordinul 23/2012 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru modificarea si completarea Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2012.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close