Acte publicate in Monitorul Oficial 1 – 4 din 3 ianuarie 2013

Monitorul Oficial 1/2013, Partea I

 • Decretul 905/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 906/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 907/2012 privind eliberarea din functie a unui procuror;
 • Decretul 908/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 909/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 910/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator.
 • Hotararea 38/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului De Pensii Private privind aprobarea Normei nr. 19/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private.
 • Ordinul 140/2012 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Instructiunii nr. 6/2012 emise in aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
 • Instructiunea nr. 6/2012 emisa in aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
 • Ordinul 143/2012 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Instructiunii nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora;
 • Instructiunea nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora.

Monitorul Oficial 2/2013, Partea I

 • HG 1.259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice;
 • HG 1.277/2012 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri in suprafata de 9.418 mp, trecute in domeniul public al statului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. a obiectivului de investitii „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin — Lugoj, intre km 358 + 000 si km 495 + 800”, pe teritoriul localitatilor Caransebes, Buchin si Paltinis;
 • HG 1.281/2012 pentru modificarea datelor de identificare, schimbarea titularului dreptului de administrare, precum si trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si casarii, a unor imobile aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi;
 • HG 1.283/2012 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sala de sport competitionala de nivel national si international — sos. Stefan cel Mare nr. 7—9, sectorul 2, Bucuresti” din cadrul Programului „Sali de sport”, derulat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” — S.A., aprobati prin Hotararea Guvernului nr. 1.276/2009.
 • Ordinul M.151/2012 al ministrului apararii nationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.116/2012 privind executarea si modul de pastrare si de utilizare a sigiliilor, stampilelor si matritelor timbru sec in Ministerul Apararii Nationale;
 • Ordinul 394/2012 al presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea Listei unitatilor spitalicesti acreditate.

Monitorul Oficial 3/2013, Partea I

 • Decizia 883/2012 a Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011;
 • Decizia 886/2012 a Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) si art. 223 din Legea dialogului social nr. 62/2011.
 • HG 1.261/2012 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind infiintarea Comitetului interministerial pentru dezvoltarea durabila a transportului pe caile navigabile interioare pe sectorul comun romano-bulgar al Dunarii, semnat la Sofia la 11 octombrie 2012;
 • Memorandum de intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind infiintarea Comitetului interministerial pentru dezvoltarea durabila a transportului pe caile navigabile interioare pe sectorul comun romano-bulgar al Dunarii.
 • Ordinul 617/2012 al presedintelui Oficiului Roman pentru Adoptii privind aprobarea unor masuri vizand asigurarea transparentei unor etape administrative derulate in cadrul procedurilor de adoptie si coordonarea interventiei Compartimentului adoptii si postadoptii in relatia cu managerul de caz;
 • Ordinul 1.279/2012 al ministrului sanatatii privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a conditiilor de functionare si monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termica la temperaturi scazute a deseurilor medicale periculoase.

Monitorul Oficial 4/2013, Partea I

 • Decizia 904/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, precum si a legii in ansamblul sau;
 • Decizia 945/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii Publice;
 • Decizia 968/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989.
 • Decizia 1/2013 a Prim-Ministrului pentru eliberarea domnului Raducu Valentin Preda din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
 • Decizia 2/2013 a Prim-Ministrului pentru eliberarea domnului Lucian Iliescu din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
 • Decizia 3/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea, la cerere, a doamnei Cornelia Negrut din functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului;
 • Decizia 4/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Ionut Cotarcea in functia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii — I.S.C;
 • Decizia 5/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Mihai Adrian Albulescu in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei;
 • Decizia 6/2013 a Prim-Ministrului pentru eliberarea domnului Cococi Toma Longin din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Padurilor;
 • Decizia 7/2013 a Prim-Ministrului pentru eliberarea domnului Corneliu Mugurel Cozmanciuc din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor;
 • Decizia 8/2013 a Prim-Ministrului privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor de catre doamna Elena Dumitru;
 • Decizia 9/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea doamnei Elena Dumitru in functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice;
 • Ordinul 1.288/4.050/2012 al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si padurilor pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului sanatatii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termica a deseurilor rezultate din activitatea medicala.
 • Hotararea 52/2012 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind aprobarea Listei cuprinzand auditorii financiari care au fost autorizati in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene care au dobandit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in Romania, in urma testului de aptitudini organizat in data de 19 noiembrie 2012.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close