Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie si de locatiune a fost stabilita

In Monitorul Oficial nr. 16/09.01.2013 a fost publicat Ordinul nr. 1985/2012 al ANAF privind aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Pe langa aprobarea inregistrarii celor doua tipuri de contracte la autoritatile fiscale, Ordinul mai cuprinde si modelul si continutul formularelor:
a) „Declaratie de inregistrare a contractelor de fiducie“, cod 14.13.01.43;
b) „Declaratie de inregistrare a contractelor de locatiune“, cod 14.13.01.42.

Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie

Procedura se aplica contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, detin calitatea de fiduciar si au obligatia de a inregistra contractele de fiducie si modificarile acestora la organul fiscal competent.

Contribuabilul care detine calitatea de fiduciar depune, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de fiducie la organul fiscal competent „Declaratia de inregistrare a contractelor de fiducie“, insotita de contractul de fiducie, in original si copie.

Declaratia se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de fiduciar. Organul fiscal certifica conformitatea copiei contractului de fiducie cu originalul si restituie fiduciarului originalul. Daca fiduciarul depune declaratia prin posta, cu confirmare de primire, aceasta va fi insotita de o copie legalizata de pe contractul de fiducie.

Modificarea si incetarea contractului de fiducie se inregistreaza si ea de fiduciar, tot in termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declaratiei prevazute mai sus, avand bifata casuta „Modificare“ sau „Incetare“, dupa caz, din formular, insotita de documentele justificative.

Data inregistrarii contractelor de fiducie, a modificarilor ulterioare si a incetarii acestora este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data postei. In cazul contractelor inregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada inregistrarii o constituie copia declaratiei prevazute mai sus, avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal. In cazul celor transmise prin posta, dovada inregistrarii la organul fiscal competent o constituie copia declaratiei, insotita de confirmarea de primire semnata de reprezentantul organului fiscal competent.

Declaratia si documentele depuse de fiduciar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.

Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de fiducie intr-un Registru al contractelor de fiducie, care se conduce informatizat.

Inregistrarea in Registrul contractelor de fiducie se efectueaza in maximum 5 zile de la data depunerii contractelor de fiducie.

Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune

A.Inregistrarea contractelor de locatiune de catre locatori, altii decat persoanele fizice

Potrivit prevederilor Codului civil, locatorii pot inregistra la organele fiscale contractele de locatiune pe care le incheie in calitate de locator atat cu persoane fizice, cat si cu persoane juridice.

Pentru inregistrarea contractului de locatiune, locatorul depune „Declaratia de inregistrare a contractelor de locatiune“, cod 14.13.01.42, insotita de contractul de locatiune, in original si copie. Declaratia se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de locator. Organul fiscal certifica conformitatea copiei contractului de locatiune cu originalul si restituie locatorului originalul. In cazul in care locatorul depune declaratia prin posta, cu confirmare de primire, aceasta va fi insotita de o copie legalizata de pe contractul de locatiune.

Modificarea si incetarea contractului de locatiune pot fi inregistrate de locator la organul fiscal competent, prin depunerea declaratiei avand bifata casuta „Modificare“ sau „Incetare“, dupa caz, din formular, insotita de documentele justificative.

Data inregistrarii contractelor de locatiune a modificarilor ulterioare si a incetarii acestora este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data postei, dupa caz. In cazul contractelor inregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada inregistrarii o constituie copia declaratiei, avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal. In cazul celor transmise prin posta, dovada inregistrarii la organul fiscal competent o constituie copia declaratiei, insotita de confirmarea de primire semnata de reprezentantul organului fiscal competent.

Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune intr-un Registru al contractelor de locatiune.

Inregistrarea in Registrul contractelor de locatiune se efectueaza in maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.

B.Inregistrarea contractelor de locatiune de catre locatorul persoana fizica

Persoanele fizice care au calitatea de locator si obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal si venituri din arendare au obligatia inregistrarii contractului intre parti potrivit art. 81 alin. (2) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Organul fiscal competent este:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, daca aceasta este diferita de domiciliu – in cazul persoanelor fizice rezidente;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul supus impunerii – in cazul persoanelor fizice nerezidente.

Contribuabilii care opteaza pentru determinarea venitului net, in sistem real, depun la organul fiscal competent contractul de locatiune, in original si copie, in termen de 15 zile de la incheierea acestuia, odata cu Declaratia privind venitul estimat/norma de venit (formular 220). Organul fiscal certifica conformitatea copiei cu originalul si restituie locatorului originalul. Daca se depune declaratia prin posta, cu confirmare de primire, aceasta va fi insotita de o copie legalizata de pe contractul de locatiune.

Data inregistrarii contractelor de locatiune este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data postei, dupa caz. In cazul contractelor inregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada inregistrarii o constituie copia declaratiei avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal. In cazul celor transmise prin posta, dovada inregistrarii la organul fiscal competent o constituie copia declaratiei insotita de confirmarea de primire semnata de reprezentantul organului fiscal competent.

Pentru contribuabilii care obtin venituri din arendare pentru care impunerea este finala sunt aplicabile corespunzator prevederile sectiunii A.

Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune intr-un Registru al contractelor de locatiune, iar inregistrarea in Registru se efectueaza in maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close