Exceptie de neconstitutionalitate admisa. Reglementarea situatiei juridice a unor imobile

curtea-constitutionalaIn Monitorul Oficial nr. 57 din 25 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia 980/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din O.U.G. nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate in anexa nr. 1, pozitiile nr. 92 si 157.

In cadrul Deciziei se arata:

Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. In acest sens, arata ca actul normativ criticat incalca dispozitiile constitutionale ale art. 115 alin. (6) privind obiectul de reglementare al ordonantelor de urgenta si ale art. 136 alin. (2) referitor la proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, fiind eludate si prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, potrivit carora trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local.

Mai arata ca ordonanta de urgenta criticata nu indeplineste criteriul de previzibilitate pe care orice text de lege trebuie sa il indeplineasca in vederea generarii stabilitatii legislative inerente statului de drept.

Prin Incheierea din 20 februarie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 1.739/54/2011, Curtea de Apel Craiova – Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate in anexa nr. 1, pozitiile nr. 92 si 157, exceptie invocata de municipiul Drobeta-Turnu Severin, prin primar, intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei actiuni formulate, in temeiul art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, impotriva Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca actul normativ criticat incalca dreptul de proprietate al municipiului Drobeta-Turnu Severin asupra imobilelor situate la pozitiile nr. 92 si 157 din anexa nr. 1 care face parte integranta din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011.

Curtea de Apel Craiova – Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, aratand ca prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 44 alin. (1)–(3) si art. 136 alin. (2) din Constitutie, deoarece reglementeaza un transfer silit de proprietate din domeniul public al Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin in domeniul privat al statului.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, dat fiind faptul ca motivele de neconstitutionalitate vizeaza aspecte de interpretare si aplicare a legii in vigoare de catre instanta de judecata.

Curtea constata ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta prevederile art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate in anexa nr. 1, pozitiile nr. 92 si 157.

Curtea observa ca este necesara clarificarea regimului juridic al imobilelor respective la data emiterii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, mai precis, daca imobilele cu destinatia de cinematografe au trecut in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale locale si in administrarea consiliilor locale respective prin efectul Legii nr. 303/2008 sau daca transferul dreptului de proprietate s-a realizat numai ca efect al incheierii protocolului de predare/primire intre unitatea administrativ-teritoriala si administratorul R.A.D.E.F. – „Romaniafilm“.

In legatura cu natura juridica a protocolului de predare/primire a acestor imobile, astfel cum acesta este reglementat prin dispozitiile art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a statuat, in decizia mentionata, ca acesta reprezinta „modalitatea practica prin care unitatea administrativ-teritoriala preia in proprietate publica si spre administrare bunurile mobile si imobile prevazute la pct. 1–4 din actul normativ criticat“, adica obligatia de predare a acestor imobile.

Asadar, in conformitate cu jurisprudenta sa, Curtea constata ca imobilele cu destinatia de cinematografe au trecut, prin efectul Legii nr. 328/2006, modificata prin Legea nr. 303/2008, in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale, iar protocolul de predare/primire care se incheia, punctual, pentru fiecare imobil in parte, intre unitatea administrativ-teritoriala si administratorul R.A.D.E.F. – „Romaniafilm“ nu avea natura juridica a unui titlu de proprietate, fiind, asa cum s-a statuat in jurisprudenta Curtii, modalitatea practica de preluare a acestor imobile.

Curtea constata insa ca emiterea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, fara a tine seama de efectele juridice deja produse de reglementarea anterioara si fara respectarea regimului juridic al proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale, in general, precum si a procedurii de trecere din domeniul public al acestora in domeniul public al statului, in special, obligatie care incumba si legiuitorului delegat, este de natura sa conduca la infrangerea principiului securitatii raporturilor juridice civile, ca urmare a lipsei de claritate si previzibilitate a normei legale, in conditiile existentei unor solutii legislative contradictorii.

In acord cu jurisprudenta sa (a se vedea, in acest sens, deciziile nr. 570 din 29 mai 2012 si nr. 615 din 12 iunie 2012, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 18 iunie 2012, si, respectiv, nr. 454 din 6 iulie 2012), Curtea retine ca principiul securitatii raporturilor juridice civile constituie o dimensiune fundamentala a statului de drept, astfel cum acesta este consacrat in mod expres prin dispozitiile art. 1 alin. (3) din Legea fundamentala.

Cu privire la acest aspect, si Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca principiul securitatii raporturilor juridice decurge implicit din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si constituie unul dintre principiile fundamentale ale statului de drept. In acest sens sunt hotararile din 20 octombrie 2011 sau din 6 decembrie 2007, pronuntate in cauzele Nejdet Sahin si Perihan Sahin impotriva Turciei, paragraful 56, respectiv Beian impotriva Romaniei (nr. 1), paragraful 39.

De asemenea, prin Hotararea din 1 decembrie 2005, pronuntata in Cauza Paduraru impotriva Romaniei (paragraful 92), instanta de la Strasbourg a statuat ca „(…) odata ce Statul adopta o solutie, aceasta trebuie sa fie pusa in aplicare cu claritate si coerenta rezonabile pentru a evita pe cat este posibil insecuritatea juridica si incertitudinea pentru subiectele de drept vizate de catre masurile de aplicare a acestei solutii.“

In consecinta, nerespectarea procedurii legale privind trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului este de natura sa contravina si dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectarii Constitutiei si a legilor si art. 136 alin. (2) referitor la proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

In ceea ce priveste invocarea dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 44 – Dreptul de proprietate privata, Curtea constata ca acestea nu sunt incidente in cauza, dat fiind faptul ca imobilele respective fac obiectul proprietatii publice a unitatii administrativ-teritoriale, fiind incluse, prin efectul Legii nr. 328/2006, modificata prin Legea nr. 303/2008, in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale.

Astfel, Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate in anexa nr. 1, pozitiile nr. 92 si 157, exceptie invocata de municipiul Drobeta-Turnu Severin, prin primar in Dosarul nr. 1.739/54/2011 al Curtii de Apel Craiova – Sectia de contencios administrativ si fiscal, si a constatat ca prevederile referitoare la imobilele mentionate la pozitiile nr. 92 si 157 din anexa nr. 1 care face parte integranta din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 sunt neconstitutionale.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close