Exceptie de neconstitutionalitate admisa. Reglementarea situatiei juridice a unor sali de spectacol

curtea-constitutionalaIn Monitorul Oficial nr. 58 din 25 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia nr. 981/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din O.U.G. nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilul mentionat in anexa nr. 1, pozitia nr. 13.

Curtea, avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 10 mai 2012, pronuntata in Dosarul nr. 4.490/110/2010, Curtea de Apel Bacau – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilul mentionat in anexa nr. 1, pozitia nr. 13, exceptie invocata de Municipiul Onesti, prin Primar, intr-o cauza avand ca obiect solutionarea cererii privind obligarea la incheierea protocolului privind trecerea unor sali si gradini de spectacol cinematografic in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca imobilul cu destinatia de cinematograf, avand denumirea „Oituz“, situat in municipiul Onesti, a intrat in proprietatea publica a acestei unitati administrativ-teritoriale in temeiul articolului unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

In aceste conditii, includerea aceluiasi imobil in domeniul privat al statului si in administrarea R.A.D.E.F. – „Romaniafilm“, prin mentionarea acestuia la pozitia nr. 13 din anexa nr. 1 cuprinsa in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, echivaleaza cu un transfer silit de proprietate, cu incalcarea dispozitiilor constitutionale referitoare la expropriere si ale legii speciale, respectiv Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

Se mai arata ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, astfel incat, in opinia autorului exceptiei, ordonanta de urgenta criticata a fost emisa cu exces de putere.

Curtea constata ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta prevederile art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilul mentionat in anexa nr. 1, pozitia nr. 13.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este intemeiata si urmeaza a fi admisa, pentru urmatoarele considerente:

In ceea ce priveste cadrul legal prin care au fost reglementate modalitatile de desfasurare a activitatilor din domeniul cinematografiei, in general, precum si administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale, in special, Curtea retine urmatoarele:

Initial, potrivit prevederilor art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006, salile si gradinile de spectacol cinematografic, precum si terenurile aferente acestora se aflau in proprietatea privata a statului si in administrarea R.A.D.E.F. – „Romaniafilm“.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2008, legiuitorul a modificat Legea nr. 328/2006 si a instituit posibilitatea trecerii, prin hotarare a Guvernului, a imobilelor cu destinatia de cinematografe din domeniul privat al statului si din administrarea R.A.D.E.F. – „Romaniafilm“ in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea autoritatilor publice locale.

Ulterior a fost adoptata Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008, prin care s-a prevazut, in articolul unic pct. 8, ca salile si gradinile de spectacol cinematografic, prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in domeniul privat al statului si in administrarea R.A.D.E.F. – „Romaniafilm“, impreuna cu terenurile si bunurile mobile aferente, trec (prin efectul legii, fara a mai fi necesara adoptarea unei hotarari de Guvern) in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orasenesti, municipale si al sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, si in administrarea consiliilor locale respective.

Potrivit acelorasi dispozitii legale, predarea imobilelor se face pe baza unui protocol incheiat intre primarul unitatii administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de catre conducerea R.A.D.E.F. – „Romaniafilm“ in acest scop, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 303/2008, si aprobat de catre consiliile locale respective prin hotarare.

Curtea constata insa ca emiterea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, fara a tine seama de efectele juridice deja produse de reglementarea anterioara si fara respectarea regimului juridic al proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale, in general, precum si a procedurii de trecere din domeniul public al acestora in domeniul public al statului, in special, este de natura sa conduca la infrangerea principiului securitatii raporturilor juridice civile, ca urmare a lipsei de claritate si previzibilitate a normei legale, in conditiile existentei unor solutii legislative contradictorii.

In acord cu jurisprudenta sa, (a se vedea, in acest sens, deciziile nr. 570 din 29 mai 2012 si nr. 615 din 12 iunie 2012, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 18 iunie 2012, si, respectiv, nr. 454 din 6 iulie 2012), Curtea retine ca principiul securitatii raporturilor juridice civile constituie o dimensiune fundamentala a statului de drept, astfel cum acesta este consacrat in mod expres prin dispozitiile art. 1 alin. (3) din Legea fundamentala.

Cu privire la acest aspect, si Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca principiul securitatii raporturilor juridice decurge implicit din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si constituie unul dintre principiile fundamentale ale statului de drept. In acest sens sunt hotararile din 20 octombrie 2011 sau din 6 decembrie 2007, pronuntate in cauzele Nejdet Sahin si Perihan Sahin impotriva Turciei, paragraful 56, respectiv Beian impotriva Romaniei (nr. 1), paragraful 39.

Astfel, Curtea constata ca, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. Nerespectarea acestei proceduri legale este de natura sa contravina si dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectarii Constitutiei si a legilor si art. 136 alin. (2) referitoare la proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

Astfel, Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din O.U.G. nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilul cuprins in anexa nr. 1 pozitia nr. 13, exceptie invocata de municipiul Onesti, prin primar, in Dosarul nr. 4.490/110/2010 al Curtii de Apel Bacau – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si constata ca prevederile referitoare la imobilul mentionat la pozitia nr. 13 din anexa nr. 1 care face parte integranta din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 sunt neconstitutionale.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close