Acte publicate in Monitorul Oficial 64 – 65 din 30 ianuarie 2013

Monitorul Oficial 64/2013, Partea I

 • Decizia 962/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, precum si ale art. 1, 7, 8 si 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii;
 • Decizia 1.009/2012 a a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II — art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar;
 • Decizia 1.043/2012 a a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 37 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.
 • HG 27/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor, semnat la Washington la 6 septembrie 2012
 • Acord intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor.
 • Ordinul 6.239/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013—2014;
 • Ordinul 7/2013 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unei licente de dare in administrare si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 431/2012 privind aprobarea unor licente de explorare.
 • Ordinul 2/2013 al privind aprobarea Regulamentului de autorizare a furnizorilor de energie electrica si gaze naturale in vederea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei accesului la licitatiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera pe platforma comuna, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii.
 • Decizia 765/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale LOYAL BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.

Monitorul Oficial 65/2013, Partea I

 • Decizia 979/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 privind unele masuri temporare în vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII „Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Decizia 1.013/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1)din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
 • Decizia 1.094/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului nr. 44/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului
 • HG 28/2013 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din functia publica de prefect al judetului Covasna în functia publica de secretar general al Ministerului Apararii Nationale
 • HG 29/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Covasna de catre domnul Marinescu Dumitru
 • Decizia 96/2013 a Prim-Ministrului privind numirea doamnei Alexandra Patricia Braica în functia de secretar de stat pentru activitatea de dialog social la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
 • Decizia 97/2013 a Prim-Ministrului privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Mihai Sova a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Apararii Nationale
 • Decizia 98/2013 a Prim-Ministrului privind numirea prin mobilitate a domnului Munteanu Codrin Dumitru în functia publica de secretar general al Ministerului Apararii Nationale
 • Ordinul 5/2013 al ministrului afacerilor interne pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 100/2011
 • Ordinul 18/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind desemnarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole pentru organizarea Congresului al XXXVI-lea si a Adunarii Generale Extraordinare ale Organizatiei Internationale a Viei si Vinului (O.I.V.) din luna iunie 2013
 • Ordinul 85/2013 al ministrului mediului si schimbarilor climatice privind modificarea si completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.341/2012
 • Decizia 115/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind avizarea constituirii si functionarii organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor Asociatia Producatorilor de Muzica — APM

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close