Legea notarilor publici a fost republicata

notarpublicIn Monitorul Oficial nr. 72 din 4 februarie 2013 a fost republicata Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale.

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea.

Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, in conditiile prezentei legi.
Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome.

Pe teritoriul Romaniei functia de notar public se organizeaza si se exercita numai in conditiile prezentei legi, in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare Uniunea, si al Camerelor Notarilor Publici, denumite in continuare Camere.

Functia de notar public se exercita numai de catre notarii publici membri ai Uniunii, organizati in cadrul Camerelor.

In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta, notarul public este protejat de lege.

Constituirea si functionarea de forme de organizare a profesiei de notar public, altele decat Uniunea si Camerele, sunt interzise. Actele de constituire si de inregistrare a oricaror altor forme de organizare sunt nule de drept.

Notarul public isi exercita functia intr-un birou notarial. Formele de exercitare a functiei de notar public sunt:
a) birou individual;
b) societate profesionala.

In cadrul biroului individual isi exercita functia un notar public, angajati cu studii superioare si personal auxiliar.

Societatea profesionala se constituie din 2 sau mai multi notari publici asociati. In cadrul societatii profesionale, notarii publici asociati pot angaja personal cu studii superioare si personal auxiliar.

Notarii publici asociati intr-o societate profesionala isi exercita personal functia si raspund individual pentru activitatea lor.

Notarul public nu isi poate exercita functia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a acesteia.

Formele de exercitare a profesiei de notar public vor fi individualizate prin denumire, dupa cum urmeaza:
a) in cazul biroului individual – numele notarului public titular, urmat de sintagma „birou individual notarial“ sau denumirea biroului;
b) in cazul societatii profesionale – numele notarilor publici asociati sau denumirea societatii profesionale, in ambele cazuri urmate de sintagma „societate profesionala notariala“.

Denumirile prevazute anterior vor figura pe insemnele exterioare ale birourilor individuale sau ale societatilor profesionale, in conditiile stabilite de statutul profesiei.

Prin contractul de asociere, notarii publici pot conveni ca denumirea societatii profesionale sa ramana nemodificata, in cazul decesului sau al iesirii din asociere a unuia dintre asociati.

Notarii publici si institutiile prevazute la art. 8 care desfasoara activitate notariala au obligatia sa verifice, in scopul prevenirii litigiilor, ca actele pe care le instrumenteaza sa nu cuprinda clauze contrare legii si bunelor moravuri, sa ceara si sa dea lamuriri partilor asupra continutului acestor acte spre a se convinge ca le-au inteles sensul si le-au acceptat efectele.

In cazul in care actul solicitat este contrar legii si bunelor moravuri, notarul public va refuza intocmirea lui.

Activitatea notariala se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Competenta notarilor publici

Notarul public indeplineste urmatoarele acte si proceduri notariale:

 • redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;
 • autentificarea inscrisurilor;
 • procedura succesorala notariala;
 • certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;
 • legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;
 • darea de data certa inscrisurilor;
 • primirea in depozit a bunurilor, a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti, precum si a sumelor de bani, a altor bunuri, inscrisuri sau documente gasite cu ocazia inventarului succesoral, in limita spatiului si utilitatilor de care dispune biroul notarial;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;
 • legalizarea copiilor de pe inscrisuri;
 • efectuarea si legalizarea traducerilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a intocmit;
 • activitati fiduciare, in conditiile legii;
 • numirea, in cazurile prevazute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
 • inregistrarea si pastrarea, in conditiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
 • certificarea etapelor procedurale ale licitatiilor si/sau ale rezultatelor acestora;
 • procedura divortului, in conditiile legii;
 • lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor mostenitorilor;
 • orice alte operatiuni prevazute de lege.

Notarii publici pot da si alte consultatii juridice in materie notariala decat cele privind continutul actelor pe care le indeplinesc si pot participa, in calitate de specialisti desemnati de parti, la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.

Notarul public poate desfasura, in conditiile legii, activitati de agent al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, precum si alte activitati decat cele prevazute de prezenta lege, date in competenta sa.

In indeplinirea atributiilor ce ii revin, notarul public are competenta generala, cu exceptiile prevazute in situatiile urmatoare:

 • procedura succesorala notariala este de competenta notarului public din biroul notarial situat in circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defunctul si-a avut ultimul domiciliu;
 • in cazul mostenirilor succesive, mostenitorii pot alege competenta oricaruia dintre notarii publici care isi desfasoara activitatea intr-un birou individual sau intr-o societate profesionala din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care si-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urma;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor se fac de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care urmeaza a se face plata;
 • eliberarea duplicatelor de pe actele notariale, indreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vadite se face de notarul public in a carui arhiva se afla originalul actelor notariale;
 • procedura divortului este de competenta notarului public cu sediul biroului in circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor;
 • procedura eliberarii incheierii cu privire la rezultatul verificarilor efectuate in Registrul de evidenta a procedurilor succesorale al Camerelor si in registrele nationale notariale ale Uniunii se indeplineste de notarul public competent, in conditiile legii, sa efectueze procedura succesorala;
 • orice alte situatii prevazute de lege.

Sursa: Infolegal

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close