Unitatile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturi in vederea achitarii arieratelor

Avand in vedere prevederile OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative si ale Ordinului MFP 161/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din OUG 3/2013, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta de la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 29 martie 2013, imprumuturi din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in vederea achitarii arieratelor inregistrate la data solicitarii, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, in limita a 800 milioane lei.

Unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot utiliza sumele acordate cu titlu de imprumut din varsamintele din privatizare pentru achitarea arieratelor inregistrate, la data depunerii cererii pentru autorizarea contractarii imprumutului, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, in contabilitatea:
a) proprie si a institutiilor publice finantate integral din bugetul local;
b) institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, in limita sumelor datorate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
c) spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale in limita cheltuielilor pe care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala le poate finanta. Unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prin derogare de la prevederile art. 190^6 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, pot aloca sume din imprumuturile contractate pentru plata arieratelor spitalelor publice cu exceptia celor provenite din cheltuieli ce se finanteaza din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si din bugetele programelor nationale de sanatate.

Imprumuturile se acorda pe o perioada de maximum 5 ani cu o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicata de Banca Nationala a Romaniei, respectiv 5,25% pe an.

Limita de indatorare pentru aceste imprumuturi este de maxim 70%, calculata conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Imprumuturile pot fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele necesare contractarii imprumutului sunt prevazute in Ordinul vice-prim ministrului, ministrului finantelor publice si ministrului delegat pentru buget nr.161/2013 si se depun la directiile generale ale finantelor publice, respectiv Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

Sursa: MFP

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close