Legea privind degrevarea instantelor va fi aplicabila partial pana in 2015

In Monitorul Oficial nr. 96 din 15 februarie 2013 a fost publicata Hotararea nr. 160/2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.

In cadrul actului normativ se arata:

In procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 2/2013 si pana la data de 31 decembrie 2015 se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile sectiunilor a III-a si a IV-a din prezentul capitol, in masura in care nu contravin dispozitiilor Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele privind cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului in camera de consiliu.

Lista de sedinta va fi afisata pe portalul instantei si la usa salii de sedinta cu cel putin o ora inainte de inceperea acesteia. Lista va cuprinde si intervalele orare orientative fixate pentru strigarea cauzelor.

Pe durata necesara desfasurarii cercetarii procesului dosarele se pastreaza in arhiva, pe complete si termene de judecata. Dosarul se preia din arhiva pentru efectuarea actelor de procedura si sedinta de judecata de catre grefierul de sedinta sau pentru studiul dosarului de catre membrii completului, situatii in care se pastreaza de grefier sau completul de judecata.

Dispozitiile se vor aplica proceselor pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

In procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 2/2013 si pana la data de 31 decembrie 2015, depunerea apelului sau recursului, inaintarea dosarului la instanta de apel sau de recurs si activitatea premergatoare sedintei de judecata in apel sau recurs se realizeaza in conformitate cu prevederile art. XIV–XVII din Legea nr. 2/2013.

Cererile de apel sau de recurs prezentate direct sau primite prin posta, curier ori fax sau in orice alt mod prevazut de lege se inregistreaza in registrul general de dosare, in forma informatizata sau scrisa, dupa care registratorul le preda presedintelui instantei, care va lua in aceeasi zi masurile corespunzatoare. Dispozitiile art. 111 alin. (2)–(8), art. 113 si 114 se aplica in mod corespunzator.

Dosarele avand ca obiect apel sau recurs, primite de la instanta a carei hotarare se ataca, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, in vederea repartizarii pe complete, in aceeasi zi sau, in conditiile art. 93 alin. (21), a doua zi.

Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzator, pentru indeplinirea procedurilor premergatoare fixarii primului termen de judecata.

Grefierul de sedinta stabilit pentru completul caruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul intocmeste, pe baza dispozitiilor date de complet, toate comunicarile prevazute de lege inainte de fixarea primului termen de judecata, completeaza borderourile, daca nu exista o persoana desemnata cu atributii privind expedierea actelor de procedura, si preda corespondenta la arhiva in vederea expedierii.

Dovezile de comunicare primite la instanta se transmit grefierului arhivar, care le ataseaza la dosar si le preda de indata grefierului de sedinta, impreuna cu dosarul.

Grefierul de sedinta evidentiaza dovezile de comunicare si data primirii comunicarilor in aplicatia ECRIS si le prezinta completului de judecata, impreuna cu dosarul.

Grefierul de sedinta urmareste termenele prevazute de lege pentru efectuarea modificarilor sau completarilor la cererea de apel sau de recurs, pentru depunerea intampinarii si a raspunsului la intampinare, si informeaza completul de judecata cu privire la implinirea acestora.

Pana la fixarea primului termen de judecata, dosarele se pastreaza in arhiva, pe complete de judecata.

Pe durata necesara efectuarii actelor de procedura si studiului dosarului, acesta se preia din arhiva de grefierul de sedinta si se pastreaza de grefier sau completul de judecata, dupa caz.

Dupa indeplinirea procedurilor premergatoare prevazute de lege, daca constata indeplinite conditiile pentru stabilirea primului termen de judecata, completul de judecata fixeaza primul termen de judecata, dispunand citarea partilor si, dupa caz, alte masuri pentru pregatirea judecatii, in conditiile legii. Dosarul se preda de indata grefierului de sedinta care, in aceeasi zi, introduce termenul in aplicatia ECRIS.

Emiterea procedurilor de citare pentru primul termen de judecata si ducerea la indeplinire a celorlalte masuri pentru pregatirea judecatii se realizeaza de grefierul de sedinta imediat dupa fixarea termenului de judecata, pentru cauzele urgente, sau in cel mult 5 zile lucratoare, pentru celelalte cauze.

Presedintele instantei poate dispune ca activitatile prevazute anterior sa fie realizate de un grefier desemnat in acest scop la nivelul instantei.

Dispozitiile art. 1035 alin. (2)–(4) si ale sectiunii a V1-a se aplica proceselor pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Cererile de contestatie in anulare si revizuire introduse in procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 2/2013 si pana la data de 31 decembrie 2015 se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, in vederea repartizarii pe complete, in aceeasi zi sau, in conditiile art. 93 alin. (21), a doua zi.

Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzator, pentru indeplinirea procedurilor premergatoare fixarii primului termen de judecata.

In situatia in care hotararea impotriva careia se indreapta calea extraordinara de atac a fost pronuntata in prima instanta, se aplica in mod corespunzator dispozitiile sectiunii a IM-a din prezentul capitol si ale art. 1107.

In situatia in care hotararea impotriva careia se indreapta calea extraordinara de atac a fost pronuntata de instanta de apel sau de recurs, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 1107 si ale art. 11410–11412.

Dispozitiile sectiunii a V2-a din prezentul capitol se aplica proceselor pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close