Acte publicate in Monitorul Oficial 114 – 116 din 28 februarie 2013

Monitorul Oficial 114/2013, Partea I

 • Decizia 8/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1082 si ale art. 1085 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila
 • Decizia 12/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (4), art. 10 alin. (2), art. 15 alin. (5), art. 17 alin. (1) lit. d) si e), art. 88 alin. (1), art. 91 si ale art. 931 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • Decizia 13/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 teza intai din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, precum si ale art. 29 alin. (7), art. 40 lit. f) si art. 46 alin. (1), (12) si (13) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • OUG 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

Monitorul Oficial 115/2013, Partea I

 • OUG 8/2013 privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • HG 57/2013 privind recunoasterea Asociatiei Handicapatilor Fizici Judetul Harghita ca fiind de utilitate publica
 • HG 59/2013 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Mitea Ilie Dumitru Haralambie din functia publica de prefect al judetului Neamt in functia publica de inspector guvernamental
 • HG 60/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de catre domnul Lazar George
 • HG 61/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Constanta de catre domnul Selamet Iucsel
 • Decizia 136/2013 a Primului Ministru pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice
 • Decizia 137/2013 a Primului Ministru privind infiintarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare
 • Ordinul 9/2013 al ministrului Apararii Nationale pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate in Ministerul Apararii Nationale
 • Ordinul 32/2013 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2013
 • Ordinul 207/151/2013 al ministrului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru prorogarea termenului prevazut la art. I din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011–2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010
 • Ordinul 208/157/2013 al ministrului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.334/878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010, si de prelungire a aplicabilitatii acestuia pana la data de 28 februarie 2013

Monitorul Oficial 116/2013, Partea I

 • Ordinul 264/2013 ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Precizarilor pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2013, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close