Codul rutier ar putea fi modificat din nou: sanctiuni mai aspre si examenul pentru permis inregistrat video

feature photo

Ministerul Afacerilor Interne a publicat in data de 2 aprilie un proiect de lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, prin care se propun, printre altele, se introduce o noua treapta privind limita de viteza, si supravegherea video a desfasurarii probei scrise si a celei orale in cadrul examenului pentru obtinerea permisului de conducere.

I. Prin proiect se are in vedere punerea de acord a prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, republicata (referitoare la caile de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei), cu dispozitiile constitutionale.

Astfel, reglementarea propusa:

  • abroga dispozitiile in materia cailor de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei constatate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 500/2012;
  • urmareste reevaluarea termenelor avute in vedere in cadrul procedurilor de referinta (momentul ramanerii definitive si irevocabile a hotararilor, fata de textul actual, potrivit caruia raportarea se face la momentul pronuntarii hotararii);
  • stabileste data de la care incepe sa isi produca efectele sanctiunea contraventionala complementara.

Demersul propus tine seama de Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 18 iulie 2012, prin care Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederile art. 118 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, text introdus prin art. X din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

II. Reglementarea propusa urmareste totodata crearea premiselor necesare actualizarii permanente a evidentei vehiculelor inmatriculate, facilitand identificarea utilizatorilor acestora si instituirea unui mecanism suplimentar de asigurare a executarii sanctiunii amenzii contraventionale, care, pe cale de consecinta, va reduce substantial posibilitatea de fraudare a prevederilor legale menite sa asigure disciplina si siguranta traficului rutier.

In acest sens, se propune:
1. instituirea obligatiei persoanelor cu domiciliul sau resedinta in Romania, care conduc pe drumurile publice un vehicul inmatriculat in alt stat, de a prezenta, la cererea politistului rutier, pe langa documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare ori de inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, un document doveditor al titlului cu care este detinut vehiculul; acest document va fi insotit de traducerea in limba romana, in original, efectuata de catre un traducator autorizat a carui semnatura a fost legalizata.

2. ca datele referitoare la autovehicul si documentul doveditor al titlului cu care este detinut acesta sa fie inscrise in evidenta autovehiculelor sau remorcilor inmatriculate in alte state, care se tine de catre politia rutiera.

3. ca autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state, detinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul sau resedinta in Romania, sa poata circula pe drumurile publice pentru o perioada de maximum 30 de zile de la data dobandirii titlului.

4. ca regula mentionata la pct. 3 sa nu se aplice:
a) autovehiculelor si remorcilor conduse de persoanele mentionate in certificatul de inmatriculare;
b) autovehiculelor si remorcilor cu care se efectueaza, in conditiile legii, transport rutier public de marfuri sau persoane ori, dupa caz, transport in regim de inchiriere sau serviciu de inchiriere;
c) autovehiculelor si remorcilor conduse de persoane aflate in raporturi juridice de munca cu persoanele mentionate in certificatul de inmatriculare /care au calitatea de asociat, actionar sau administrator, dupa caz, in raport cu persoanele mentionate in certificatul de inmatriculare;
d) autovehiculelor si remorcilor utilizate in baza unui contract de leasing.

Mentionam faptul ca exceptia de la lit. c) a fost introdusa pentru evitarea unor situatii de ingradire ori limitare a dreptului la munca al persoanelor ori libertatea alegerii locului muncii.

5. introducerea de sanctiuni in caz de nerespectare a obligatiilor prezentate la pct. 1 si 3 (amenda prevazuta in clasele a III-a si a IV-a de sanctiuni, retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numar de inmatriculare);

6. certificatul de inmatriculare si placutele cu numar de inmatriculare retinute pentru nerespectarea dispozitiilor prevazute la pct. 1 al prezentei sa fie pastrate la sediul serviciului rutier din care face parte agentul constatator pentru o perioada de 5 zile lucratoare, iar in situatia in care in acest termen conducatorul vehiculului prezinta documentele care ii confera dreptul de a conduce vehiculul, certificatul de inmatriculare si placutele cu numar de inmatriculare se restituie; in caz contrar, acestea se remit autoritatii emitente.

7. introducerea sanctiunii suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule in cazul nerespectarii obligatiei de a achita amenda contraventionala in termenul prevazut de lege; tinand seama de faptul ca inmatricularea in alte state a autovehiculelor si remorcilor conduse de persoane fizice care fac dovada rezidentei normale in statele respective constituie o practica des utilizata de cetatenii romani care, profitand de conditiile facile de obtinere a unei rezidente (ca si cetateni ai unui stat UE), justifica in acest fel detinerea unui vehicul inmatriculat in alte state membre, pe numele unui cetatean al unui stat membru UE si legitimitatea utilizarii acestuia pe drumurile publice din Romania, situatia in cauza nu a fost retinuta printre exceptiile mentionate la pct. 3. Semnalam in acest sens ca, potrivit Comunicarii interpretative a Comisiei privind procedurile pentru inmatricularea autovehiculelor originare din alte state membre (2007/C 68/04), „fiecare persoana trebuie sa isi inmatriculeze vehiculul in statul membru in care isi are resedința in mod normal”, context in care cetateanul roman cu rezidenta intr-un stat membru UE trebuie sa se supuna acestei reguli, inmatriculand vehiculul in statul respectiv, pe numele sau (situatie in care intervine exceptia de la lit. a) a pct. 4).
Conform jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, inmatricularea apare ca fiind corolarul natural al exercitarii competentelor fiscale ale statului. Inmatricularea faciliteaza controalele atat pentru statul in care este inmatriculat autovehiculul cat si pentru celelalte state pentru care inmatricularea intr-un stat membru dovedeste plata taxelor pentru autovehicule in respectivul stat.

III. Se stabileste in mod concret sanctiunea pentru conduita ilicita a persoanei/cumparatorului care nu isi indeplineste obligatia prevazuta la art. 11 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop se instituie norma potrivit careia organul fiscal al administratiei publice locale care scoate din evidenta fiscala vehiculul, comunica in scris operatiunea efectuata si datele noului proprietar in termen de trei zile lucratoare, autoritatii competente, care face mentiunea corespunzatoare in evidente.

IV. Se stabileste o corelare intre normele care ocrotesc interesul general urmarit de actul normativ si pericolul social concret al acestora, respectiv, focalizarea pe principalii factori de risc rutier prin inasprirea punctuala a regimului sanctionator al acestora.

Astfel, nerespectarea normelor privind obligatia de a acorda prioritate pietonului angajat regulamentar in traversare, nerespectarea limitelor de viteza prevazute pentru categoria de drum si vehicul si nerespectarea interdictiei de a conduce un autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice sunt sanctionate mai aspru prin trecerea faptelor respective la clasa a V-a de sanctiuni, concomitent cu majorarea termenului prevazut ca perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule.

In acest context, se introduce o noua treapta privind limita de viteza, respectiv depasirea cu peste 60 de km/h a limitei maxime prevazute pentru sectorul respectiv de drum si categoria de vehicul careia i se aplica (de exemplu, conducerea unui autovehicul din categoria B cu o viteza de peste 110 km/h in localitate). Introducerea unui regim distinct de sanctionare administrativa, raportat la pericolul social concret al faptelor urmarite ca infractiuni la regimul circulatiei sau accidentelor rutiere soldate cu victime.

Astfel, a fost majorata perioada de suspendare aplicata pentru producerea unui accident rutier soldat cu victime, in situatia in care instanta de judecata sau, dupa caz, propcurorul dispune neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale sau achitarea cu aplicarea unei sanctiuni administrative, avand in vedere faptul ca a fost produsa o consecinta a nerespectarii unei norme rutiere, respectiv vatamarea unei persoane. In acelasi timp, regimul sanctiunii aplicate pentru o fapta urmarita initial ca infractiune la regimul circulatiei a fost corelat cu aplicarea unei sanctiuni administrative de catre procuror sau instanta de judecata dupa caz, fapta neavand pericolul social al unei infractiuni pentru a fi trimis in judecata autorul acesteia dar producand totusi o vatamare a interesului general ocrotit prin lege.

V. Introducerea mijloacelor tehnice de monitorizare a desfasurarii probei practice in scopul cresterii transparentei in ceea ce priveste activitatea de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, combaterii fenomenului coruptiei si imbunatatirii serviciului pus la dispozitia cetateanului, asigurand astfel desfasurarea acestei probe in conditii de legalitate.

Sursa: MAI

Imagine via Shutterstock

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close