Acte publicate in Monitorul Oficial 192 – 194 din 5 aprilie 2013

Monitorul Oficial 192/2013, Partea I

 • Decretul 348/2013 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Mare Cruce.
 • Decizia 127/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (13) si alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.
 • Ordinul 2.118/2013 al ministrului culturii privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica A, a imobilului din str. J.L. Calderon nr. 48, sectorul 2, Bucuresti;
 • Ordinul 2.119/2013 al ministrului culturii privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica A, a imobilului din str. J.L. Calderon nr. 50, sectorul 2, Bucuresti;
 • Ordinul 2.120/2013 al ministrului culturii privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica B, a imobilului din str. Popa Rusu nr. 24, sectorul 2, Bucuresti;
 • Ordinul 2.121/2013 al ministrului culturii privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorica B, a imobilului Conacul Ion C. Paunescu din str. Sf. Ilie nr. 40, orasul Turceni, judetul Gorj;
 • Ordinul 3.371/2013 al ministrului educatiei nationale privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul primar si a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul primar.

Monitorul Oficial 193/2013, Partea I

 • HG 114/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Augustin, Harseni, Holbav, Recea, Sercaia si Tarlungeni, judetul Brasov;
 • HG 115/2013 privind aprobarea stemelor oraselor Rupea si Victoria, judetul Brasov;
 • HG 116/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Conop, Frumuseni, Halmagiu, Olari, Siria si Zerind, judetul Arad;
 • HG 136/2013 privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • HG 137/2013 pentru completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj.
 • Ordinul 32/2013 al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind insemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Monitorul Oficial 194/2013, Partea I

 • HG 131/2013 pentru stabilirea masurilor si sanctiunilor necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.
 • Ordinul 342/2013 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;
 • Ordinul 415/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005;
 • Ordinul 430/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind imputernicirea personalului directiilor generale ale Ministerului Finantelor Publice in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale;
 • Ordinul 3.430/2013 al ministrului educatiei nationale privind aprobarea programei pentru sustinerea examenului national de definitivare in invatamant la specializarea Navigatie si transport maritim.
 • Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale — Uniunea Democrata Turca din Romania;
 • Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale — Uniunea Democrata a Slovacilor si Cehilor din Romania.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close