Acte publicate in Monitorul Oficial 195 – 198 din 8 aprilie 2013

Monitorul Oficial 195/2013, Partea I

 • Decizia 80/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai—decembrie 2009.
 • Ordinul 448/194/2013 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013;
 • Ordinul 450/193/2013 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013.
 • Hotararea 42/2013 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari pentru aprobarea normei „Finantarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0).

Monitorul Oficial 196/2013, Partea I

 • Decizia 90/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • Decizia 92/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. t), art. 51, art. 129 alin. (4) si art. 134 lit. B.a) din Legea dialogului social nr. 62/2011;
 • Decizia 93/2013 Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. b) si art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 • HG 138/2013 privind adoptarea unor masuri pentru siguranta alimentarii cu energie electrica.
 • Ordinul 113/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV—2012, care beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare;
 • Ordinul 446/2013 al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice pentru aprobarea actelor aditionale la acordurile de delegare de functii privind implementarea Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013;
 • Ordinul 449/195/2013 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacienti acuti, pe baza clasificarii spitalelor in functie de competenta;
 • Ordinul 486/2013 al ministrului mediului si schimbarilor climatice pentru numirea reprezentantilor partii romane in cadrul organismelor create in temeiul tratatelor bilaterale privind gospodarirea apelor de frontiera.

Monitorul Oficial 197/2013, Partea I

 • Legea 87/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate;
 • Decretul 360/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate;
 • Legea 88/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012;
 • Decretul 361/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012;
 • Legea 89/2013 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor masuri in vederea indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin aderarea la Conventia internationala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana;
 • Decretul 362/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor masuri in vederea indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin aderarea la Conventia internationala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana;
 • Legea 90/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Decretul 363/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
 • Ordinul 456/2013 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate in aprovizionare de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate si a unei masuri pentru asigurarea acestora pe piata din Romania;
 • Statutul Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, adoptat prin hotararea adunarii generale.

Monitorul Oficial 198/2013, Partea I

 • HG 135/2013 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • HG 139/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011.
 • Decizia 182/2013 Prim-Ministrului a pentru eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine;
 • Decizia 183/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei;
 • Ordinul 256/2013 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotiva, efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive in sistemul feroviar din Romania;
 • Ordinul 266/2013 al ministrului transporturilor privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitatilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru caile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerarilor si aeroporturile, aflate in administrarea lor, elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate;
 • Ordinul 272/2013 al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Scolii Superioare de Aviatie Civila;
 • Ordinul 578/2013 al ministrului mediului si schimbarilor climatice pentru modificarea alin. (5) al art. 5 din Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2013.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close