Acte publicate in Monitorul Oficial 199 – 202 din 9 aprilie 2013

Monitorul Oficial 199/2013, Partea I

 • Legea 80/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2007 privind unele masuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prabusirea blocului situat in cartierul Dumbrava din municipiul Zalau, ca urmare a deflagratiei produse in data de 14 septembrie 2007;
 • Decretul 353/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2007 privind unele masuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prabusirea blocului situat in cartierul Dumbrava din municipiul Zalau, ca urmare a deflagratiei produse in data de 14 septembrie 2007;
 • Legea 81/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Decretul 354/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Legea 82/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat;
 • Decretul 355/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat;
 • Legea 83/2013 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative;
 • Decretul 356/2013 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative.
 • Decizia 62/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (2) si ale art. 94 alin. (1) lit. m), raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;
 • Decizia 89/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare;
 • Decizia 95/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 230 lit. v) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.
 • Ordinul 378/2013 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.137/2011.

Monitorul Oficial 200/2013, Partea I

 • Legea 65/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea si ajutorul reciproc in cazul producerii dezastrelor, semnat la Iasi la 3 martie 2012;
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea si ajutorul reciproc in cazul producerii dezastrelor;
 • Decretul 333/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea si ajutorul reciproc in cazul producerii dezastrelor, semnat la Iasi la 3 martie 2012;
 • Legea 69/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene intre si dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011;
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene intre si dincolo de teritoriile lor respective;
 • Decretul 337/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene intre si dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011;
 • Legea 75/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul militar, semnat la Chisinau la 20 aprilie 2012;
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul militar;
 • Decretul 343/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul militar, semnat la Chisinau la 20 aprilie 2012.
 • Ordinul 286/2013 al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC;
 • Ordinul 601/2013 al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la articolele pirotehnice.
 • Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 25 septembrie 2012 in Cauza Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia impotriva Romaniei;
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 201/2013, Partea I

 • Legea 84/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2012 privind finantarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensatii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei Romaniei la Tripoli, in contextul evacuarii precipitate in tara dupa izbucnirea conflictului intern armat si al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii;
 • Decretul 357/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2012 privind finantarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensatii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei Romaniei la Tripoli, in contextul evacuarii precipitate in tara dupa izbucnirea conflictului intern armat si al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii;
 • Legea 85/2013 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”;
 • Decretul 358/2013 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”;
 • Legea 86/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala;
 • Decretul 359/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala;
 • Decizia 48/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice;
 • Decizia 49/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;
 • Decizia 60/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia deneconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 lit. i) si ale art. 82 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
 • HG 141/2013 privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 • Ordinul 323/2013 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Livezile, judetul Timis;
 • Ordinul 478/2013 al ministrului sanatatii privind desfasurarea activitatilor in domeniul transplantului.

Monitorul Oficial 202/2013, Partea I

 • Legea 76/2013 pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al padurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 si semnat de Romania la Bratislava la 27 mai 2011, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003;Protocol pentru managementul durabil al padurilor la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor;
 • Decretul 349/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al padurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 si semnat de Romania la Bratislava la 27 mai 2011, la Conventia cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003.
 • Hotararea 17/2013 a Senatului pentru infiintarea Comisiei de ancheta privind interceptarile telefonice ale magistratului Corneliu Barsan, judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, interceptat in baza unui mandat de siguranta nationala.
 • Hotararea 9/2013 a Camerei Deputatilor privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor.
 • Decizia 59/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;
 • Decizia 75/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (8) teza intai din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
 • OUG 22/2013 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare.
 • Decizia 184/2013 a Prim-Ministrului privind numirea doamnei Cristinela Odeta Nestor in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc;
 • Decizia 185/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Gheorghe Gabriel Gheorghe in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.
 • Ordinul 427/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investitii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operatiunile domeniului major de interventie 1.2. „Accesul la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” 2007—2013.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close