Acte publicate in Monitorul Oficial 241 – 243 din 26 aprilie 2013

Monitorul Oficial 241/2013, Partea I

 • Legea 119/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic;
 • Decretul 414/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic;
 • Decretul 416/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garantie dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii privind imprumuturile care vor fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tarile si teritoriile de peste mari;
 • Decretul 417/2013 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005.
 • HG 129/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad.
 • Ordinul 216/517/2013 al ministrului transporturilor si al viceprimministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a situatiei centralizate privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome „Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA”;
 • Ordinul 520/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia;
 • Ordinul 1.758/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, privind retragerea desemnarii si notificarii la Comisia Europeana a Societatii Comerciale SUCERT — RO — S.R.L. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, precum si privind modificarea Listei organismelor notificate in domeniul produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.865/2011.
 • Hotararea 53/2013 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata si riscuri temporar nonpiata (NI-ASR-07-IV/0)”.
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 242/2013, Partea I

 • Legea 108/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academica a diplomelor si perioadelor de studii din invatamantul superior, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2012;
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academica a diplomelor si perioadelor de studii din invatamantul superior;
 • Decretul 403/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academicaa diplomelor si perioadelor de studii din invatamantul superior, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2012;
 • Legea 109/2013 pentru ratificarea Protocolului de incetare a Conventiei Consulare dintre Republica Socialista Romania si Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2012;
 • Protocol de incetare a Conventiei Consulare dintre Republica Socialista Romania si Republica Austria din 24 septembrie 1970;
 • Decretul 404/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de incetare a Conventiei Consulare dintre Republica Socialista Romania si Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2012.
 • Hotararea 42/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federala Germania si Regatul Tarilor de Jos (Olanda);
 • Hotararea 43/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 23/2013 privind constituireaunor grupuri parlamentare de prietenie.
 • Hotararea 20/2013 a Senatului cu privire la transmiterea raspunsurilor Senatului la intrebarile continute de documentul european de consultare Carte Verde privind practicile comerciale neloiale din cadrul lantului de aprovizionare intre intreprinderi cu produse alimentare si nealimentare in Europa — COM (2013) 37 final.
 • HG 188/2013 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 65/2013 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013;
 • HG 189/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 243

 • Legea 114/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon;
 • Decretul 409/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon;
 • Legea 118/2013 pentru aderarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie la Asociatia Internationala a Inaltelor Jurisdictii Administrative, pentru aderarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor la Organizatia Europeana a Serviciilor Penitenciare si Corectionale — EuroPris, pentru aderarea Oficiului National al Registrului Comertului la Registrul European al Comertului, pentru aprobarea platii unor contributii ale Ministerului Justitiei, ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor la organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte;
 • Decretul 413/2013 privind promulgarea Legii pentru aderarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie la Asociatia Internationala a Inaltelor Jurisdictii Administrative, pentru aderarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor la Organizatia Europeana a Serviciilor Penitenciare si Corectionale — EuroPris, pentru aderarea Oficiului National al Registrului Comertului la Registrul European al Comertului, pentru aprobarea platii unor contributii ale Ministerului Justitiei, ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor la organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte;
 • Legea 120/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului National al Registrului Comertului la Forumul European al Registrelor Comertului, stabilirea unor masuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfasurarea conferintelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comertului organizate de Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationaleinterguvernamentale la care Romania este parte.
 • Decretul 415/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului National al Registrului Comertului la Forumul European al Registrelor Comertului, stabilirea unor masuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfasurarea conferintelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comertului organizate de Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte.
 • Hotararea 44/2013 a Parlamentului pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 50/2012 privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului de Informatii Externe.
 • OUG 33/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • HG 194/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie pe anul 2013.
 • Regulamentul 24/2013 Camerei de Comert si Industrie a Romaniei privind avizarea, supravegherea, controlul si sanctionarea activitatii burselor de marfuri.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close