Acte publicate in Monitorul Oficial 247 – 251 din 30 aprilie 2013

Monitorul Oficial 247/2013, Partea I

 • Legea 116/2013 pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative;
 • Decretul 411/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.
 • HG 202/2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „LG — 97” din municipiul Bucuresti .
 • Ordinul 563/2013 al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora;
 • Ordinul 713/2013 al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice pentru aprobarea Listei standardelor romanesti care adopta standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive;
 • Ordinul 721/2013 al ministrului transporturilor pentru desemnarea personalului cu atributii de control al respectarii prevederilor reglementarilor aplicabile in domeniul investigatiei tehnice a evenimentelor de aviatie civila si pentru imputernicirea persoanelor cu atributii de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Monitorul Oficial 248/2013, Partea I

 • Legea 128/2013 pentru abrogarea alin. (2)—(4) ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii;
 • Decretul 425/2013 privind promulgarea Legii pentru abrogarea alin. (2)—(4) ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii;
 • Legea 131/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
 • Decretul 428/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
 • Legea 132/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate;
 • Decretul 429/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate;
 • Legea 135/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” — S.A. si „ElectricaOltenia” — S.A.
 • Decretul 432/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” — S.A. si „Electrica Oltenia” — S.A.
 • Legea 136/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii;
 • Decretul 433/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii;
 • Legea 140/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative;
 • Decretul 441/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative.
 • HG 204/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.
 • Ordinul 568/2013 al ministrului sanatatii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.843/2008 privind unele masuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finantarea sanatatii din contributiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • Ordinul 3.622/2013 al ministrului educatiei nationale privind sesiunea speciala de evaluare nationala 2013 pentru elevii din clasa a VIII-a participanti la loturile nationale de pregatire pentru olimpiadele internationale.

Monitorul Oficial 249/2013, Partea I

 • Legea 134/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
 • Decretul 431/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.
 • Decizia 111/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) si (3) si ale art. 55 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si ale anexei nr. 5 la aceasta lege;
 • Decizia 168/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI — Familia ocupationala de functii bugetare „Justitie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
 • Decizia 177/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.
 • HG 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale.
 • Ordinul 226/2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea.

Monitorul Oficial 250/2013, Partea I

 • Legea 125/2013 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele masuri financiare;
 • Decretul 422/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele masuri financiare;
 • Legea 129/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevazute la art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derularii afacerilor in domeniul comertului cu seminte de consum, precum si pentru modificarea unor acte normative;
 • Decretul 426/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevazute la art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derularii afacerilor in domeniul comertului cu seminte de consum, precum si pentru modificarea unor acte normative;
 • Legea 130/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei;
 • Decretul 427/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei.
 • Ordinul 585/2013 al ministrului sanatatii privind aprobarea Normelor tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu infarct miocardic acut.

Monitorul Oficial 251/2013, Partea I

 • Legea 124/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011;
 • Decretul 421/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011;
 • Legea 126/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara;
 • Decretul 423/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.
 • OUG 35/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • OUG 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013—2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare.
 • Decizia 202/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea domnului Marian Dorin Constantin din functia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu;
 • Decizia 203/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Demirel Spiridon in functia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu;
 • Decizia 204/2013 a Prim-Ministrului privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de catre domnul Sorin Laurentiu Moise;
 • Decizia 205/2013 a Prim-Ministrului privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.
 • Ordinul 654/2013 al ministrului mediului si schimbarilor climatice pentru completarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificari semnificative de capacitate si pentru instalatiile care isi inceteaza partial sau total functionarea (inchideri) pentru perioada 2013—2020, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 89/2013;
 • Ordinul 659/2013 al ministrului mediului si schimbarilor climatice pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013—2020, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 3.420/2012.
 • Rectificari.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close