Acte publicate in Monitorul Oficial 254 – 256 din 8 mai 2013

Monitorul Oficial 254/2013, Partea I

 • Legea 142/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011;
 • Decretul 443/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011;
 • Legea 143/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012;
 • Decretul 444/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012;
 • Legea 144/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • Decretul 445/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • Legea 145/2013 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2010 privind unele masuri in domeniul tineretului si sportului;
 • Decretul 446/2013 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2010 privind unele masuri in domeniul tineretului si sportului;
 • Legea 147/2013 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
 • Decretul 448/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
 • Legea 148/2013 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010;
 • Decretul 449/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010;
 • Legea 150/2013 pentru completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului „Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet” ca ansamblu de interes national;
 • Decretul 451/2013 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului „Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet” ca ansamblu de interes national;
 • Legea 151/2013 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
 • Decretul 452/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
 • Legea 152/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2013 pentru modificarea art. 115 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor;
 • Decretul 453/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2013 pentru modificarea art. 115 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor;
 • Legea 156/2013 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea unor masuri financiare;
 • Decretul 457/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea unor masuri financiare;
 • Legea 157/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale;
 • Decretul 458/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale.
 • HG 205/2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 183/2005 privind infiintarea pe langa Consiliul Superior al Magistraturii a unei activitati finantate integral din venituri proprii;
 • HG 210/2013 privind modificarea datelor de identificare a unui bun imobil, proprietate publica a statului, aflat in administrarea Ministerului Culturii, precum si pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia.
 • Ordinul 467/2013 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale.

Monitorul Oficial 255/2013, Partea I

 • Legea 146/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor;
 • Decretul 447/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.
 • Ordinul 261/2013 al ministrului pentru societatea informationala pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societatii informationale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare;
 • Ordinul 393/2013 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare fiscala a persoanelor fizice;
 • Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Buzau in anul 2013, in conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

Monitorul Oficial 256/2013, Partea I

 • Legea 137/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;
 • Decretul 434/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.
 • Hotararea 12/2013 a Camerei Deputatilor privind constatarea incetarii unui mandat de deputat.
 • OUG 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare;
 • OUG 38/2013 privind finantarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;
 • HG 206/2013 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica „Reabilitare DN 76 (E79) Deva—Oradea km 0 + 000—km 184 + 390”, sectorul „Varfurile—Stei km 69 + 350—km 102 + 660”;
 • HG 209/2013 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii „Reabilitare DN 66 Petrosani—Simeria, intre km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoara”;
 • HG 211/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.
 • Decizia 206/2013 a Prim-Ministrului privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Justitiei de catre doamna Alexandra Mihaela Sincs
 • Decizia 207/2013 a Prim-Ministrului privind exercitarea, cu caracter temporar,prin detasare, a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de catre domnul Pelmus Pandelea;
 • Decizia 208/2013 a Prim-Ministrului privind detasarea doamnei Elena Petrascu din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de director general in cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine;
 • Decizia 209/2013 a Prim-Ministrului privind prelungirea detasarii, incepand cu data de 1 iunie 2013, a doamnei Romfeld Mária Magdolna, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului, in functia publica vacanta de director general in cadrul Consiliului Judetean Harghita.
 • Ordinul 590/232/2013 a Prim-Ministrului al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacienti acuti.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close