Acte publicate in Monitorul Oficial 262 – 264 din 10 mai 2013

Monitorul Oficial 262/2013, Partea I

 • HG 222/2013 pentru darea in competenta Ministerului Transporturilor a realizarii proiectului de infrastructura de transport rutier de interes national Autostrada Campia Turzii—Targu Mures—Iasi;
 • HG 223/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzand categoriile de informatii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informatii Externe;
 • HG 231/2013 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Niculcea Zorinel din functia publica de prefect al judetului Teleorman in functia publica de inspector guvernamental;
 • HG 232/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Teleorman de catre domnul Cune Marin.
 • Decizia 210/2013 a Prim-Ministrului privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului.
 • Ordinul 43/2013 al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ordinul 740/2013 al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV;
 • Ordinul 745/2013 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind circulatia trenurilor de calatori remorcate in sistem simplificat pe linii de cale ferata incalecate;
 • Ordinul 2.171/2013 al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Locuinta cu atelier”, din str. Hagi Moscu Maria nr. 16, sectorul 1, Bucuresti;
 • Ordinul 3.418/2013 al ministrului educatiei nationale privind aprobarea programelor scolare pentru invatamantul primar, clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a.

Monitorul Oficial 263/2013, Partea I

 • Legea 133/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures;
 • Decretul 430/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures.
 • HG 216/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • HG 217/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • HG 218/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” — S.A. Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
 • Ordinul 269/2013 al ministrului pentru societatea informationala privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Institutului National de CercetareDezvoltare in Informatica — ICI Bucuresti din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informationala.
 • Decizia nr. 7 din 15 aprilie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
 • Decizia 207/2013 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare a Societatii „PERFECT ASIG — Broker de Asigurare” — S.R.L.

Monitorul Oficial 264/2013, Partea I

 • HG 212/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperarii in domeniul infrastructurii, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2012;
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperarii in domeniul infrastructurii;
 • HG 213/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • HG 214/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala „Uzina Termoelectrica Midia” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • HG 241/2013 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comerciala OLTCHIM — S.A. Ramnicu Valcea.
 • Ordinul 458/452/529/2013 al ministrului economiei, al ministrului fondurilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007—2013, axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, operatiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere”;
 • Ordinul 923/437/567/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al viceprimministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta” in cadrul axei prioritare „Imbunatatirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operational regional 2007—2013.
 • Decizia 198/2013 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii „Ionasig Broker de Asigurare” — S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare;
 • Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Galati in anul 2013, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close