Acte publicate in Monitorul Oficial 268 – 271 din 14 mai 2013

Monitorul Oficial 268/2013, Partea I

 • Hotararea 23/2013 a Senatului privind constatarea incetarii unui mandat de senator.
 • Decizia 17/2013 a Camerei Deputatilor privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor.
 • HG 227/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., aflata sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine;
 • HG 233/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informationala, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 • HG 238/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala CONPET – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei.
 • Decizia 1/2013 a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Moreni-Ghirdoveni.
 • Ordinul 608/2013 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru importul si/sau exportul de sange uman si/sau componente sanguine umane ori in alte tari.
 • Ordinul 225/2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara, fara regim special.

Monitorul Oficial 269/2013, Partea I

 • Ordinul 622/2013 al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare in domeniile educatiei si culturii dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru anii 2013—2018, semnat la Bucuresti la 9 aprilie 2013;
 • Program de colaborare in domeniile educatiei si culturii intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru anii 2013—2018;
 • Ordinul 1.817/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii.

Monitorul Oficial 270/2013, Partea I

 • Decizia 122/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind raspunderea materiala a militarilor;
 • Decizia 147/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedura penala;
 • Decizia 152/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala;
 • Decizia 175/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. 1 din Codul penal.
 • HG 226/2013 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 150/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte.
 • Ordinul 174/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 „Sprijin pentru zona montana defavorizata”, 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana” si 214 „Plati de agromediu” din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007— 2013, precum si pentru nerespectarea eco conditionalitatii in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata pentru Pilonul I aferente cererilor de plata depuse incepand cu anul 2013
 • Decizia 212/2013 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
 • Decizia 53/2013 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a considerentelor Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti — Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale privind modificarea in parte a Hotararii arbitrale nr. 7 pronuntate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei avand ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectiva cu privire la metodologia privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producatorilor de fonograme, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013 in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 14/2013.

Monitorul Oficial 271/2013, Partea I

 • Decizia 156/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Decizia 157/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Decizia 158/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
 • HG 215/2013 pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005.
 • Ordinul 60/2013 al ministrului afacerilor interne privind infiintarea liniei telefonice si a adresei de posta electronica pentru sesizarea actelor/faptelor de discriminare, a comportamentelor de hartuire sau a tratamentelor similare indreptate impotriva personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum si pentru stabilirea unor masuri organizatorice;
 • Ordinul 728/2013 al ministrului economiei privind modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnica a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina.
 • Ordin 23/2013 a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.
 • Rectificari.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close