Acte publicate in Monitorul Oficial 288 – 292 din 22 mai 2013

Monitorul Oficial 288/2013, Partea I

 • Decizia 124/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar.
 • HG 248/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Centrul social cu destinatie multifunctionala «BUCURIA» Iasi”, din cadrul Proiectului privind incluziunea sociala;
 • HG 250/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice;
 • HG 251/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Nationale „Imprimeria Nationala” — S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice.
 • Ordinul 768/2013 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Evaluarii de securitate portuara a portului Braila, a portului Galati si a portului Tulcea, apartinand Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” — S.A. Galati, inclusiv zonele libere adiacente.
 • Hotararea din 17 iunie 2008 a Curtii Europene a Drepturilor Omului in Cauza Irimia impotriva Romaniei
 • Circulara 11/2013 a Bancii Nationale a Romaniei privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 mai—23 iunie 2013;
 • Circulara 12/2013 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie—23 mai 2013.

Monitorul Oficial 289/2013, Partea I

 • HG 252/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Nationala de Radiocomunicatii — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informationala;
 • HG 253/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Nationala „Posta Romana” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informationala;
 • HG 254/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale „Comicex” — S.A. la care Ministerul Afacerilor Interne indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar unic;
 • HG 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala de Conservare si Inchidere a Minelor „Conversmin” — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • HG 256/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Nationale UNIFARM — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii.

Monitorul Oficial 290/2013, Partea I

 • Hotararea 16/2013 a Camerei Deputatilor privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor;
 • Hotararea 17/2013 a Camerei Deputatilor privind alegerea unui secretar al Camerei Deputatilor.
 • Decretul 534/2013 privind numirea unui procuror;
 • Decretul 535/2013 privind numirea unui procuror;
 • Decretul 536/2013 privind numirea unui procuror;
 • Decretul 537/2013 privind numirea unui procuror;
 • Decretul 538/2013 privind numirea unui procuror;
 • Decretul 539/2013 privind numirea unui procuror;
 • Decretul 540/2013 privind numirea unui procuror;
 • Decretul 541/2013 privind numirea unui procuror;
 • Decretul 542/2013 privind numirea unui procuror;
 • Decretul 543/2013 privind numirea unui procuror;
 • Decretul 544/2013 privind numirea unui procuror.
 • Decizia 101/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
 • HG 270/2013 pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 218/2012.
 • Ordinul 614/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 • Ordinul 788/2013 al ministrului transporturilor privind modificarea art. III din Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.640/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011.
 • Ordinul 2/2013 al Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru modificarea Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2012.
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 291/2013, Partea I

 • Hotararea 25/2013 a Senatului pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului.
 • Decretul 545/2013 privind acreditarea unui ambasador;
 • Decretul 546/2013 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul 547/2013 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul 548/2013 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul 549/2013 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul 550/2013 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul 551/2013 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul 552/2013 privind rechemarea unui ambasador;Decretul 553/2013 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul 554/2013 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul 555/2013 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul 556/2013 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul 557/2013 privind rechemarea unui ambasador.
 • HG 269/2013 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 • Ordinul 874/2013 al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2013.

Monitorul Oficial 292/2013, Partea I

 • Hotararea 15/2013 a Camerei Deputatilor privind demisia unui secretar al Camerei Deputatilor.
 • Decizia 179/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3201 din Codul de procedura penala;
 • Decizia 181/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedura penala.
 • HG 268/2013 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2013—2014;
 • HG 277/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2013 pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013
 • HG 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013.
 • Ordinul 1.058/2013 al ministrului economiei privind incetarea procedurii de administrare speciala si supraveghere financiara la Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” — S.A.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close