Acte publicate in Monitorul Oficial 300 – 302 din 27 mai 2013

Monitorul Oficial 300/2013, Partea I

 • Decretul 558/2013 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Mare Cruce.
 • Decizia 187/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 501 alin. (1) sintagma „cu modificarile ulterioare” din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989.
 • HG 262/2013 pentru modificarea si completarea anexei nr. 48 la Hotararea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare;
 • HG 264/2013 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate in administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, in conditiile legii;
 • HG 282/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala Institutul de Proiectari Chimice IPROCHIM — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • HG 287/2013 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 4 octombrie 2012 si la Londra la 14 noiembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005;
 • HG 288/2013 privind finantarea participarii Romaniei la monitorizarea comuna de cercetare a calitatii apelor fluviului Dunarea de la izvor pana la varsare pentru anul 2013;
 • HG 289/2013 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 • Ordinul 64/2013 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei afaceri europene si relatii internationale.

Monitorul Oficial 301/2013, Partea I

 • HG 283/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala „OIL TERMINAL” — S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • HG 284/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Nationala a Apelor Minerale — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • HG 285/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
 • Ordinul 69/2013 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare;
 • Ordinul 378/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica;
 • Ordinul 383/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare in agricultura ecologica;
 • Ordinul 1.778/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind inspectia sistemelor de climatizare in cladiri”, indicativ GEx 009 — 2013.
 • Hotararea 21/2013 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania.
 • Decizia 223/2013 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea ca furnizor de programe educationale in domeniul asigurarilor a Asociatiei Centrul de Pregatire Profesionala in Asigurari si in Domeniul Bancar.

Monitorul Oficial 302/2013, Partea I

 • Decizia 78/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.
 • OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;
 • HG 290/2013 privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” in bugetul pe anul 2013 intre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Justitiei;
 • HG 292/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia cu privire la cooperarea economica si tehnico- stiintifica, semnat la Bucuresti la 6 octombrie 2011 10 Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia cu privire la cooperarea economica si tehnico-stiintifica.
 • Decizia 222/2013 a Prim-Ministrului privind stabilirea componentei Consiliului stiintific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc ;
 • Decizia 223/2013 a Prim-Ministrului pentru modificarea anexei la Decizia primministrului nr. 111/2013 privind desemnarea reprezentantilor Guvernului Romaniei in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social;
 • Decizia 224/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea, la cerere, a domnului Alin-Bogdan Dragulin din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;
 • Decizia 225/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Mihai Raducu Doboga in functia de vicepresedinte, cu rang den subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
 • Hotararea 2/2013 a Colegiului Psihologilor din Romania pentru aprobarea Normelor privind standardele de calitate in serviciile psihologice din sistemul public de sanatate.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close