Acte publicate in Monitorul Oficial 307 – 310 din 29 mai 2013

Monitorul Oficial 307/2013, Partea I

 • HG 275/2013 privind aprobarea unor masuri in vederea reorganizarii prin divizare partiala a Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” — S.A. Deva si infiintarea Societatii „Minvest Rosia Montana”— S.A.
 • Ordinul 173/515/180/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compozitia, fabricarea si etichetarea sucurilor din fructe si ale altor produse similare destinate consumului uman
 • Ordinul 1.039/2013 al ministrului economiei privind incetarea procedurii de administrare speciala si supraveghere financiara la Compania Nationala a Huilei — S.A. Petrosani.
 • Ordinul 29/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Normei tehnice „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene”, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 51/2009.

Monitorul Oficial 308/2013, Partea I

 • Decizia 104/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare;
 • Decizia 108/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1—5 si art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.
 • HG 263/2013 privind aprobarea stemei comunei Lunguletu, judetul Dambovita;
 • HG 272/2013 privind aprobarea stemei comunei Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj;
 • HG 273/2013 privind aprobarea stemei orasului Pecica, judetul Arad.
 • Ordinul 632/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2—5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013;
 • Ordinul 2.109/506/2013 al ministrului culturii si al viceprimministrului, ministrul finantelor publice, pentru completarea anexelor nr. 4 si 8 la Normele metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003.
 • Ordinul 31/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitati energetice de distributie a energiei electrice.

Monitorul Oficial 309/2013, Partea I

 • Decretul 561/2013 privind eliberarea din functie a unui procuror;
 • Decretul 562/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 563/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 564/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 565/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 566/2013 privind eliberarea din functie a unui procuror;
 • OUG 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 12 septembrie 2012, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 28 septembrie 2012, precum si a Scrisorii semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 8 martie 2013, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 15 martie 2013, prin care se solicita prelungirea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, de tip preventiv, intrat in vigoare prin Scrisoarea de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 10 martie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011;
 • HG 294/2013 pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare prin scrisoarea semnata la Washington la 7 februarie 2013 si la Bucuresti la 19 februarie 2013 (amendamentul 3) si prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 martie 2013 si 11 martie 2013, la Acordul de imprumut in valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului „Economia bazata pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005.
 • Ordinul 197/677/600/2013 al ministrului pentru societatea informationala, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale „Romfilatelia” — S.A., filiala a Companiei Nationale „Posta Romana” — S.A.
 • Ordinul 1.926/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul componentei de Asistenta tehnica a Programului operational comun Romania—Ucraina—Republica Moldova 2007—2013.
 • Lista 3/2013 a Autoritatii Electorale Permanente privind partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti care au depus pana la data de 27 mai 2013 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale intocmit cu ocazia alegerilor locale partiale din data de 26 mai 2013, lista care se publica de catre Autoritatea Electorala Permanenta conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.

Monitorul Oficial 310/2013, Partea I

 • Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
 • Decretul 574/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
 • Hotararea 18/2013 a Camerei Deputatilor privind constatarea incetarii unui mandat de deputat.
 • Ordinul 659/2013 al ministrului sanatatii privind modificarea si completarea anexelor nr. I—V la Ordinul ministrului sanatatii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfasurare a acestora;
 • Ordinul 942/471/653/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al viceprimministrului, ministrul finantelor publice, pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri integrate de dezvoltare urbana” al axei prioritare „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — poli urbani de crestere” din cadrul Programului operational regional 2007—2013;
 • Ordinul 1.912/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societatii „Parc Industrial HIT” — S.R.L.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close