Ministerul Muncii propune noi masuri privind activitatea zilierilor

zilieriMinisterul Muncii a publicat pe 29 mai un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Prin proiect se propune, printre altele:
– extinderea ariei „beneficiarului de lucrari” astfel ca forta de munca in regim ziler sa poata fi utilizata, pe langa persoana juridica, si de persoana fizica autorizata si intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale, intreprinderea familiala; avand in vedere cadrul legal in vigoare care restrictioneaza angajarea de personal in institutiile publice si pentru a preveni eludarea legii din acest punct de vedere, acestea au fost exceptate de la aplicarea acestor prevederi;
– se completeaza textul actului normativ cu definitia „caracterului ocazional” al activitatilor necalificate, acestea fiind activitati care se realizeaza intamplator, sporadic, accidental, care nu au un caracter permanent, ceea ce va permite o mai usoara identificare a activitatilor necalificate care fac obiectul Legii nr. 52/2011;
– veniturile realizate de persoanele fizice apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, din activitati necalificate cu caracter ocazional nu se iau in considerare la mentinerea dreptului de ajutor social, o asemenea derogare fiind de natura sa incurajeze aceasta categorie de populatie pentru desfasurarea de activitati aducatoare de venituri care sa duca in final la cresterea ratei de ocupare a acestei categorii de populatie;
– se creaza posibilitatea copiilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani de a presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu incuviintarea parintilor sau a reprezentantilor legali si numai pentru activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si aptitudinile de care dau dovada, fara a le fi incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie si periclitata starea de sanatate, iar acordul parintilor/reprezentantilor legali se exprima in forma autentica cu precizarea activitatilor care urmeaza sa se desfasoare de catre minor/minori si se consemneaza de catre beneficiar in registru; aceasta completare duce la o mai buna individualizare a cerintelor legiuitorului cu privire la posibilitatea copiilor de a desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional;
– o mai buna reglemetare a modului in care se realizeaza inregistrarile in registrul de evidenta a zilierilor prin faptul ca aceasta operatiune se face in ordine cronologica, fara a lasa pagini sau pozitii libere precum si posibilitatea ca extrasul din acest registru sa poata fi transmis catre inspectoratul teritorial de munca si in format electronic, modificari care aduc mai multa rigoare in realizarea evidentelor care privesc acest tip de activitate lucrativa;
– se creaza posibilitatea efectuarii platii zilierului prin folosirea mijloacelor de plata electronica precum si posibilitatea de efectuare a platii la sfarsit de saptamana numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar;
– s-au stabilit obligatiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca care revin beneficiarului cat si persoanei care desfasoara activitati necalificate;
– valoarea minima a cuantumului remuneratiei brute orare negociate nu poate fi sub nivelul valorii/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care, potrivit H.G. nr. 23/2013 este de 4,44 lei/ora pana in iunie 2013 si de 4,74 lei/ora incepand cu luna 1 iulie 2013; prin aceasta modificare se urmareste realizarea protectie nivelului minim a veniturilor zilierului care nu poate fi inferior valorii/ora stabilita pentru salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
– activitatile, pentru a caror desfasurare se poate utiliza munca necalificata, sunt corelate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata, ceea ce va permite identificarea cu o mai mare precizie a activitatilor pentru a caror realizare se poate folosi munca necalificata cu caracter ocazional si va duce la aplicarea unitara a prevederilor legii;
– se completeaza regimul sanctionator care priveste faptele savarsite de beneficiar cu cea care se refera la interdictia beneficiarului de a angaja zilieri care sa desfasoare activitate in beneficiul unui tert, prevazuta la art. 4 alin. (5) din lege, urmarindu-se prevenirea abuzurilor care s-ar putea manifesta in zona folosirii fortei de munca utilizata in regim zilier ceea ce ar insemna deturnarea de la scopul propus respectiv, faptul ca zilierul executa pentru beneficiar activitati necalificate cu caracter ocazional;
– crearea unei garantii a respectarii dispozitiilor legale referitoare la realizarea de activitati necalificate cu caracter ocazional prin introducerea de sanctiuni contraventionale pentru beneficiarul care utilizeaza zilieri in alte activitati care presupun munca necalificata fata de cele prevazute expres de lege.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la adresa: dezbateri@mmuncii.ro, pana la data de 7 iunie 2013.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close