Acte publicate in Monitorul Oficial 325 – 327 din 5 iunie 2013

Monitorul Oficial 325/2013, Partea I

 • Legea 169/2013 privind unele masuri necesare pentru lucrarile de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco;
 • Decretul 576/2013 pentru promulgarea Legii privind unele masuri necesare pentru lucrarile de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco.
 • HG 308/2013 privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale
 • Ordinul 2.187/2013 al ministrului culturii privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „B”, a imobilului „Casa Iorgu Antonescu” din str. Tudor Vladimirescu nr. 24, Ramnicu Sarat, judetul Buzau;
 • Ordinul 2.191/2013 al ministrului culturii privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „A”, a imobilului „Corp anexa — Gang”, situat in cadrul Ansamblului conacului Petre P. Carp din comuna Tibanesti, judetul Iasi;
 • Ordinul 2.192/2013 al ministrului culturii privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „A”, a imobilului „Parc”, situat in cadrul Ansamblului conacului Petre P. Carp din comuna Tibanesti, judetul Iasi.

Monitorul Oficial 326/2013, Partea I

 • Hotararea 29/2013 a Senatului cu privire la comunicarea consultativa a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor — Acordul international din 2015 privind schimbarile climatice: Modelarea politicii internationale privind clima dupa 2020 COM (2013) 167 final.
 • HG 295/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti lucrarii de interventii „Consolidare versant, refacere podet pe DN 11A km 59 + 440”, judetul Bacau.
 • Ordinul 618/2013 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.
 • Ordinul 268/2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiaza bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
 • Republicari – Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.

Monitorul Oficial 327/2013, Partea I

 • Hotararea 19/2013 a Camerei Deputatilor privind vacantarea unui loc de deputat;
 • Hotararea 20/2013 a Camerei Deputatilor privind vacantarea unui loc de deputat.
 • OUG 52/2013 pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;
 • OUG 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii;
 • HG 302/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice;
 • HG 311/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Stei”, judetul Bihor;
 • HG 312/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti obiectivului de investitii „Consolidare si amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400—71 + 100”, judetul Dolj;
 • HG 313/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti obiectivului de investitii „Consolidare si amenajare DN 7A km 86 + 601 — km 105 + 120”, judetul Hunedoara;
 • HG 321/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul privatizarii;
 • HG 326/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru fondurile necesare pentru constituirea unei entitati comerciale mixte romano bulgare pentru exploatarea noului pod mixt (rutier si feroviar) peste fluviul Dunarea, intre orasele Calafat (Romania) si Vidin (Republica Bulgaria).
 • Hotararea 1/2013 a Comisiei Centrale de Rechizitii pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora, valabile in anul 2013;
 • Ordinul M.49/2013 al ministrului apararii nationale pentru stabilirea coordonatelor pozitiei punctului de referinta prevazut la art. 2 lit. b) din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close