Acte publicate in Monitorul Oficial 348 – 351 din 13 iunie 2013

Monitorul Oficial 348/2013, Partea I

 • Legea 179/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
 • Decretul 589/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
 • Legea 180/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • Decretul 590/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • HG 322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice
 • HG 337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Administratia Nationala „Apele Romane”, aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice

Monitorul Oficial 349/2013, Partea I

 • Legea 177/2013 privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului international umanitar
 • Decretul 587/2013 pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului international umanitar
 • Legea 178/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea
 • Decretul 588/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea
 • Legea 181/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea masurilor privind verificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul Sanatatii si institutiile din subordinea acestuia
 • Decretul 591/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea masurilor privind verificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul Sanatatii si institutiile din subordinea acestuia
 • Decizia 5/2013 a Senatului privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 13—14 iunie 2013
 • Decizia 6/2013 a Senatului privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 17—18 iunie 2013
 • Decizia 201/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru 6–7
 • Decizia 204/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, in ansamblul sau, si a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) si (2), art. 13—19 si art. 20—26 din Legea nr. 176/2010
 • HG 344/2013 pentru completarea art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar
 • Decizia 114/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiaraprivind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii CRUX INSURANCE BROKER — S.R.L.
 • Decizia 116/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiaraprivind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
 • Decizia 126/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiaraprivind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii SHANTI DO BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
 • Decizia 127/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiaraprivind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii RENKER BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
 • Rectificari

Monitorul Oficial 350/2013, Partea I

 • Decizia 206/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4145 alin. 4 din Codul de procedura penala
 • Opinie concurenta
 • Decizia 235/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea domnului Ovidiu Dranga din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
 • Decizia 236/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Mihail Dobre in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
 • Decizia 237/2013 a Prim-Ministrului privind inlocuirea unor reprezentanti ai Guvernului din calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca
 • Decizia 238/2013 a Prim-Ministrului pentru modificarea anexei la Decizia primministrului nr. 129/2011 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activitatii de gestionare a vanzarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
 • Hotararea din 8 ianuarie 2013 a Curtii Europene a Drepturilor Omului in Cauza Bucur si Toma impotriva Romaniei
 • Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane, cu personalitate juridica, din municipiul Marghita care primesc subventii de la bugetul local in anul 2013, precum si cuantumul acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Monitorul Oficial 351/2013, Partea I

 • HG 342/2013 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile
 • HG 347/2013 privind nivelul si aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunarea la Calafat (Romania) — Vidin (Republica Bulgaria) in conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entitati comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier si feroviar) peste fluviul Dunarea, intre orasele Calafat (Romania) si Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013
 • Ordinul 606/2013 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close