Acte publicate in Monitorul Oficial 352 – 355 din 14 iunie 2013

Monitorul Oficial 352/2013, Partea I

 • Hotararea 31/2013 a Senatului cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de modificare a Regulamentului (UE) nr. […] [DR] in ceea ce priveste resursele si repartizarea acestora pentru anul 2014 si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. […] [PD], (UE) nr. […] [HZ] si (UE) nr. […] [privind OCP unica] in ceea ce priveste aplicarea acestora in anul 2014 — COM (2013) 226 final;
 • Hotararea 32/2013 a Senatului cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritima integrata] — COM (2013) 245 final;
 • Hotararea 33/2013 a Senatului cu privire la propunerea modificata de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului — COM (2013) 246 final;
 • Hotararea 34/2013 a Senatului pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului.
 • Decizia 153/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale art. 69 alin. (5) teza finala din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;
 • Decizia 186/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 • Decizia 197/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.
 • HG 338/2013 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 13 iulie 2012 si la Bucuresti la 9 august 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Acordul de asistenta financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007;
 • HG 343/2013 privind unele masuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartida constituit in temeiul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001.
 • Decizia 234/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea, la cerere, a domnului Dorel Fronea din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale deAdministrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor;
 • Decizia 239/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea doamnei Carmen-Dorina Dragan in functia publica de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Monitorul Oficial 353/2013, Partea I

 • Decizia 192/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)—(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011;
 • Decizia 268/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 5 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin care se introduce art. 86 alin. 22.
 • Ordinul 65/2013 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism;
 • Decizia 438/2013 a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participarii detinutilor la activitati si programe de educatie, asistenta psihologica si sociala, la activitati lucrative, precum si in situatii de risc.

Monitorul Oficial 354/2013, Partea I

 • Decizia 161/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (4) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
 • HG 345/2013 privind numirea unui consul general;
 • HG 346/2013 privind numirea unui consul general.
 • Decizia 240/2013 a Prim-Ministrului privind stabilirea atributiilor domnului Cojoaca Eugen Stefan Dorel, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 241/2013 a Prim-Ministrului privind incetarea imputernicirii domnului general de brigada cu o stea Bas Ioan pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
 • Decizia 242/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea domnului Doru Badescu din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
 • Decizia 243/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea domnului Vladimir Alexandru Manastireanu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
 • Decizia 244/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Vladimir Alexandru Manastireanu in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
 • Ordinul 998/2013 al ministrului economiei privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 1-2013 „Tarife pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si alte activitati la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat”.
 • Decizia 128/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii ARO-ASIGURARI ROMANIA BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.

Monitorul Oficial 355/2013, Partea I

 • Decretul 593/2013 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator;
 • Decretul 594/2013 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator.
 • OUG 59/2013 privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei;
 • OUG 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice.
 • Ordinul 471/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru completarea Listei cu rasele de taurine de carne, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 168/2012;
 • Ordinul 999/2013 al ministrului economiei privind modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT N MMR 1-2008 „Cerinte generale pentru macarale, mecanisme de ridicat si dispozitivele lor auxiliare din instalatiile nucleare”, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.699/2008;
 • Ordinul 1.000/2013 al ministrului economiei privind modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT N SCP 1-2008 — Cerinte generale pentru sistemele si componentele care retin presiunea din instalatiile nucleare, aprobata prin Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009.
 • Decizia 277/2013 a Consiliului National al Audiovizualului privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilitatii si de cedare a licentei si a deciziei de autorizare audiovizuala, cu exceptia celor pentru difuzare in sistem digital terestru, precum si conditiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.
 • Rectificari.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close