INM selecteaza participantii pentru 2 workshopuri internationale

feature photo

Institutul National al Magistraturii (INM) este partener, alaturi de Consiliul Superior al Magistraturii, in Proiectul JUST/2012/FRAC/AG/2755 „Cooperarea Judiciara Europeana in domeniul drepturilor fundamentale in practica instantelor nationale – potential neexplorat”, proiect coordonat de catre Institutul Universitar European din Florenta (European University Institute – EUI).

Calendarul estimativ al activitatilor din proiect:

1) Workshop No 2: 4-5 Octombrie 2013 – Right to fair trial
2) Workshop No 3: 31 Ianuarie – 1 Februarie 2014 – Freedom of expression

Cele doua Workshop-uri vizeaza sa furnizeze judecatorilor (si in cadrul primul Workshop si procurorilor) o gama larga de instrumente de dialog judiciar necesare pentru rezolvarea unor probleme juridice complexe referitoare la dreptul la un proces echitabil si a principiului libertatii de exprimare intr-un context transnational. Aceasta va permite judecatorilor participanti sa isi impartaseasca experientele si sa testeze tehnicile de dialog judiciar care vor fi descrise si analizate intr-un manual redactat de catre echipa de experti legali JUDCOOP de la Institutul Universitar European din Florenta.

Workshop-urile sunt organizate in cadrul proiectului, co-finantat de catre Comisia Europeana si coordonat EUI, care se va derula in perioada ianuarie 2013 – iunie 2014. Acest proiect isi propune dezvoltarea dialogului judiciar dintre judecatorii nationali ai statelor partenere, o componenta importanta a acestui proiect fiind reprezentata de organizarea a 3 workshop-uri care presupun participarea unui numar total de 15 judecatori/procurori romani (5 judecatori/procurori pentru fiecare workshop) (primul Workshop cu tema principiul nediscriminarii din cadrul Proiectului avand deja loc in data de 27-28 Mai 2013)

In cadrul acestor Workshop-uri vor fi tratate trei drepturi fundamentale diferite, alese de comun acord de catre parteneri in baza problemelor jurisprudentiale specifice cu care se confrunta instantele nationale. Drepturile fundamentale selectate pentru cele trei Workshop-uri sunt urmatoarele: dreptul la nediscriminare pe motive de varsta, sex, orientare sexuala, handicap sau rasa; libertatea de exprimare si dreptul la un proces echitabil. In baza discutiilor care vor fi purtate in cadrul acestor 3 activitati, echipa de cercetare a EUI va dezvolta recomandari pentru viitoare programe de formare pornind de la ideea de baza a importantei dialogului judiciar intre judecatori pentru dezvoltarea unei interpretari coerente a drepturilor fundamentale.

Fiecare workshop va cuprinde o scurta parte teoretica, urmata de dialogul dintre participanti, moderat de catre cercetatorii EUI impreuna cu alti experti legali. Partea teoretica va fi prezentata de cercetatori experti in domeniul specific dreptului fundamental care va forma obiectul Worhshop-ului respectiv.

Proiectul se va finaliza cu organizarea unei conferinte finale si va reuni reprezentanti ai statelor partenere care au participat la activitatile precedente. Fiecare stat partener va trimite 5 judecatori selectati dintre participantii la cele 3 activitati anterioare.

Co-finantatorii proiectului sunt Consiliul Superior al Magistraturii din Romania si Curtea Suprema Administrativa din Polonia, iar parteneri asociati sunt: Academia Juridica din Croatia; Consiliul Superior de Magistratura din Italia; Scoala Judiciara – Consiliul General al Puterii Judiciare din Spania; Asociatia Judecatorilor Administrativi Europeni (Association of European Administrative Judges – AEAJ).

Se vor organiza ultimele doua activitati adresate judecatorilor si procurorilor romani din cadrul acestui proiect:

NUME WORKSHOP 2: „RIGHT TO FAIR TRIAL – DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL”

PERIOADA: 4-5 Octombrie 2013

LOCUL DE DESFASURARE: Institutul Universitar European, Florenta, Italia

LIMBA IN CARE SE DESFASOARA: Limba engleza

ORGANIZATOR: Institutul Universitar European din Florenta (EUI), Departamentul de Drept – Centrul de Cooperare Judiciara

DESCRIEREA WORKSHOP-ULUI CU TEMA „Dreptul la un proces echitabil”

Cel de al doilea Workshop din cadrul acestui proiect va avea ca tema Dreptul la un proces echitabil, relevant pentru judecatorii/procurorii din cadrul diferitelor instante nationale cu grade diferite de jurisdinctie specializati intr-una din urmatoarele materii: drept penal, administrativ sau civil.

In lumina surselor legale complexe de aplicare a acestui drept (art. 6 si art. 13 CEDO, Carta Drepturilor Fundamentale a UE, tratatele UE, principiile generale ale legislatiei UE si de asemenea, legislatia secundara, constitutiile nationale), cooperarea si dialogul judiciar transfrontalier devin obligatorii pentru asigurarea dreptului la un proces echitabil tuturor cetatenilor de pe teritoriul Romaniei si al UE.

In plus, aderarea UE la CEDO poate supune instantele statelor membre UE la un mai mare control al CEDO. Workshop-ul va aborda diverse aspecte al dreptului la un proces echitabil, inclusiv:
1) dreptul la un recurs efectiv in cadrului procesului penal (de exemplu, Mandatul European de Arestare si procedurile de predare intre statele membre, vezi cazurile recente Radu si Melloni ale CJUE);
2) in domeiul migratiei, in special referitor la procedura returnarii in baza Regulamentului Dublin (vezi cazurile CEDO M.S.S. v. Belgium si N.A. v. UK si cazurile CJUE NS and Others v SSHD ) si in baza Directivei UE de Returnare 115/2008 (ex., El Dridi, Achughbabian si altii); in cadrul procedurii de azil si acordare a statului de refugiat (ex. cazul Elgafaji);
3) dreptul de a fi judecat intr-o perioada rezonabila de timp;
4) accesul la documente (ex. CJUE in DEB) si
5) dreptul la aparare atat in cadrul procesului penal dar si civil.

Asa cum reiese din enumerarea acestor cazuri, Workshop-ul se va adresa judecatorilor specializati in drept penal, administrativ si civil, precum si procurorilor.

FINANTARE: COSTURILE DE CAZARE SI MASA, PRECUM SI COSTURILE DE TRANSPORT, ACESTEA DIN URMA DECONTATE IN LIMITA UNUI PLAFON DE 400 EURO, VOR FI ASIGURATE DE CATRE ORGANIZATORI.

CUI SE ADRESEAZA: Seminarul se adreseaza judecatorilor si procurorilor cunoscatori ai limbii engleze la nivel avansat de la toate instantele, indiferent de grad, de specializare sau regiune geografica si care sunt interesati de domeniul workshopului sau care au experienta in acest domeniu.

NUMAR DE LOCURI: 5 judecatori/procurori (INM va selecta un numar de 10 judecatori/procurori, urmand ca EUI sa selecteze pe cei 5 judecatori/procurori care vor participa la workshop)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

– CV in format Europass actualizat cuprinzand date de contact (telefon, fax, e-mail)
– Documente care sa ateste nivelul de cunoastere a limbii engleze avansat. In cazul in care atare documente nu sunt disponibile candidatul va specifica in CV nivelul de cunoastere a limibii engleze. Abilitatile candidatilor cu privire la cunoasterea limbii engleze vor fi verificate prin intermediul unui interviu telefonic.
– Scrisoare de intentie, in limba engleza, prin care sunt explicate motivele candidatului de a-si depune candidatura, cum el/ea vor beneficia si vor contribui la proiect. Aceasta scrisoare de intentie nu ar trebui sa dubleze ceea ce exista deja in CV-ul candidatului.

Documentele se transmit exclusiv in format electronic la adresa: gianina.radu@inm-lex.ro

TERMEN INSCRIERE: 15 Iulie 2013

CRITERII DE SELECTIE: INM va efectua selectia candidatilor in functie de criteriile elaborate de catre Institutul Universitar European din Florenta (Anuntul comun elaborat de catre EUI privind selectia participantilor este atasat la prezentul anunt in limba Romana si Engleza)

PERSOANA DE CONTACT: Gianina Radu, consilier pentru afaceri europene, tel: 021.40.76.261, e-mail: gianina.radu@inm-lex.ro

IMPORTANT! In termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate sunt obligate sa transmita INM un raport privind activitatile desfasurate in cadrul programului de formare, problemele de drept dezbatute, solutiile relevate precum si orice alte informatii de natura sa permita o evaluare a calitatii si eficacitatii programului.

Selectarea de catre INM nu garanteaza magistratilor participarea la actiunile de formare pentru care s-au inscris aceasta urmand a fi supusa aprobarii, in conditiile legii, conducerii instantei sau parchetului. Prin selectia efectuata de INM magistratul dobandeste doar o vocatie de a participa, conducerea instantei sau parchetului urmand a decide asupra participarii efective.

In masura in care conducerea instantei sau parchetului nu aproba participarea magistratului selectat la seminar, acest aspect va fi comunicat INM de indata, astfel incat sa se evite pierderea locurilor alocate Romaniei, ca urmare a netransmiterii in termenul stabilit de partenerii internationali a datelor referitoare la magistratii selectati.

NUME WORKSHOP 3: „FREEDOM OF EXPRESSION – LIBERTATEA DE EXPRESIE”

PERIOADA: 31 Ianuarie – 1 Februarie 2014

LOCUL DE DESFASURARE: Institutul Universitar European, Florenta, Italia

LIMBA IN CARE SE DESFASOARA: Limba engleza

ORGANIZATOR: Institutul Universitar European din Florenta (EUI), Departamentul de Drept – Centrul de Cooperare Judiciara

DESCRIEREA WORKSHOP-ULUI CU TEMA “Freedom of expression”

Al treilea Workshop va avea ca tema Libertare de exprimare, in mod particular fiind analizata perspectiva cand acest drept fundamental intra in conflict cu dreptul la viata privata. Acest caz prezinta caracteristici specifice in ceea ce priveste dialogul si cooperarea judiciara ca urmare a relatiilor de interconectare ale diferitelor surse legale in vigoare, si anume articolul 10 si articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a UE, precum si constitutiile nationale si legislatia secundara a UE.

Acest cadru se centreaza atat pe dimensiunea orizontala de dialog, asa cum CJUE a tratat principiul libertatii de exprimare in lumina jurisprudentei CEDO (a se vedea cazurile CJE Connolly si RTL), cat si pe dimensiunea verticala a dialogului. Echilibrul intre drepturile aflate in conflict poate duce la rezultate diferite pe baza traditiilor culturale nationale, solicitand instantelor supranationale sa utilizeze marjele de apre¬ciere si instrumentele de judecata (deference devices) pentru a-si proteja autoritatea si, in acelasi timp, ofera o indrumare pentru cazurile viitoare (a se vedea cazul CEDO, von Hannover v. Germania).

FINANTARE: COSTURILE DE CAZARE SI MASA, PRECUM SI COSTURILE DE TRANSPORT, ACESTEA DIN URMA DECONTATE IN LIMITA UNUI PLAFON DE 400 EURO, VOR FI ASIGURATE DE CATRE ORGANIZATORI.

CUI SE ADRESEAZA: Seminarul se adreseaza judecatorilor cunoscatori ai limbii engleze la nivel avansat de la toate instantele, indiferent de grad, de specializare sau regiune geografica si care sunt interesati de domeniul workshopului sau care au experienta in acest domeniu.

NUMAR DE LOCURI: 5 judecatori (INM va selecta un numar de 10 judecatori, urmand ca EUI sa selecteze pe cei 5 judecatori care vor participa la workshop).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

– CV in format Europass actualizat cuprinzand date de contact (telefon, fax, e-mail)
– Documente care sa ateste nivelul de cunoastere a limbii engleze avansat. In cazul in care atare documente nu sunt disponibile candidatul va specifica in CV nivelul de cunoastere a limibii engleze. Abilitatile candidatilor cu privire la cunoasterea limbii engleze vor fi verificate prin intermediul unui interviu telefonic.
– Scrisoare de intentie, in limba engleza, prin care sunt explicate motivele candidatului de a-si depune candidatura, cum el/ea vor beneficia si vor contribui la proiect.
Aceasta scrisoare de intentie nu ar trebui sa dubleze ceea ce exista deja in CV-ul candidatului.

Documentele se transmit exclusiv in format electronic la adresa: gianina.radu@inm-lex.ro

TERMEN INSCRIERE: 30 August 2013

CRITERII DE SELECTIE: INM va efectua selectia candidatilor in functie de criteriile elaborate de catre Institutul Universitar European din Florenta (Anuntul comun elaborat de catre EUI privind selectia participantilor este atasat la prezentul anunt in limba Romana si Engleza)

PERSOANA DE CONTACT: Gianina Radu, consilier pentru afaceri europene, tel: 021.40.76.261, e-mail: gianina.radu@inm-lex.ro

IMPORTANT! In termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate sunt obligate sa transmita INM un raport privind activitatile desfasurate in cadrul programului de formare, problemele de drept dezbatute, solutiile relevate precum si orice alte informatii de natura sa permita o evaluare a calitatii si eficacitatii programului.

Selectarea de catre INM nu garanteaza magistratilor participarea la actiunile de formare pentru care s-au inscris aceasta urmand a fi supusa aprobarii, in conditiile legii, conducerii instantei sau parchetului. Prin selectia efectuata de INM magistratul dobandeste doar o vocatie de a participa, conducerea instantei sau parchetului urmand a decide asupra participarii efective.

In masura in care conducerea instantei sau parchetului nu aproba participarea magistratului selectat la seminar, acest aspect va fi comunicat INM de indata, astfel incat sa se evite pierderea locurilor alocate Romaniei, ca urmare a netransmiterii in termenul stabilit de partenerii internationali a datelor referitoare la magistratii selectati.

Sursa: INM

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close